Phoebe Bendit

PSYYKKISTEN VAIKEUKSIEN HOITO

  

Artikkelin kirjoittaja oli pätevä psykologi sekä harjaantunut selvänäkijä, joka auttoi mm. miestään tri Laurence Benditiä hänen lääketieteellisessä työssään. Hän on julkaissut useita psyykkistä, ylifyysistä maailmaa käsitteleviä teoksia: Man Incarnate, The Psychic Sense, Man's Latent Powers, Some Unrecognized Factors in Medicine, The Mystery of Healing ym. Artikkeli on koottu Phoebe Benditin psyykisiä vaikeuksia käsittelevistä kirjoituksista.

  

Jokainen psyykkinen ongelma sekä kaikki psykologiset tapaukset tarvitsevat yksilöllistä hoitoa: ongelman syy ei ole koskaan kahdessa tapauksessa sama ja syyn selvitys vaatii yksilöllisten piirteiden tutkimista. Voidaan kuitenkin esittää määrättyjä yleisiä periaatteita ja yksinkertaisia ohjeita, joista saattaa olla apua. Niitä on tarkasteltava pikemminkin ensiavun luonteisina kuin vaikeuksien hoitomenetelminä.

  

PSYYKKISET HYÖKKÄYKSET

Monet henkilöt pelkäävät suunnattomasti psyykkisiä hyökkäyksiä, painajaisia ja riivaajia. Tähän ei ole mitään syytä: ei mikään psyykkinen voima tai olento voi tunkeutua ihmisen auraan, ellei hän itse avaa sille ovea. Toisin sanoen periaatteena on se, että jos henkilön mieli on positiivinen, hän on täysin turvassa. Kuitenkin jos hän on peloissaan, hän on negatiivisessa tilassa ja silloin hän saattaa tuntea olevansa voimien uhri, jotka eivät näytä olevan lähtöisin hänestä itsestään. Mutta 'olento' tai voima on melko varmasti osa hänen omaa alitajuntaansa, jotain mitä psykologinen tutkiminen voi auttaa häntä selvittämään. Psyykkiset painajaiset ja paholaisten riivaamiset ovat — ainakin Länsi-Euroopassa — suureksi osaksi myyttejä, taruja.

Siispä jos ihminen tuntee olevansa 'herra omassa talossaan' ja että hän voi käsitellä kaikkia psyykkisiä hyökkäyksiä positiivisilla ajatuksilla ja itsetarkkailulla, ei ole mitään syytä pelkoon. Olisihan sitä paitsi paljon helpompaa ajaa pois ulkopuolinen tunkeilija kuin pitää puoliaan oman persoonallisuuden 'talon' sisällä olevaa olentoa vastaan, vaikka tuo 'asukas' olisikin tähän saakka piileskellyt tiedottomana, alitajuisen mielen 'romuhuoneessa'.

  

TAHDOTON PSYYKKISYYS

Usein sattuu, että luonteentaipumukseltaan mediumistinen henkilö hypnotisoituu osittain rytmisestä liikkeestä tai äänestä. Hän tuntee leijuvansa pois ruumiistaan, tulee uneliaaksi ja on puolittaisen horroksen tai transsissa. Tämä saattaa pelottaa häntä, jos hän ei ole tottunut siihen — eikä se ole muutenkaan toivottavaa. — Tällaiset ihmiset ovat viisaita, jos he välttävät kaikkia niitä harrastuksia, joihin liittyy negatiivinen, vastaanottava asenne, kuten automaattista kirjoitusta, psykometriaa ja erikoisesti spiritualistisia 'istuntoja'. Emme väitä, ettei näillä menetelmillä olisi arvoa joillekin ihmisille. Mutta kuten voimakas harjoitus saattaa vahingoittaa heikkoa sydäntä, niin nämä harrastuksetkin ovat vaarallisia henkilölle, jolla on taipumus irtaantua ruumiistaan, sillä mediumistisuus johtaa hallitsemattomiin ärsykkeisiin ja sellaisiin aistivaikutelmiin kuin äänten kuuleminen (tahdoton selväkuulo). Tämä voi olla erittäin vahingollista, sillä tahdoton psyykkisyys saattaa johtaa eroon objektiivisesta maailmasta.

  

HÄIRITSEVÄT ÄÄNET

Vaikeutena, josta kaikki herkät ihmiset kärsivät, on melu, joka repii ja kuluttaa heidän voimalataustaan. — Riippumatta siitä, kuinka herkkä ihminen on, tämä asia on hoidettavissa. Jos henkilö suhtautuu meluun vastustaen sitä ajatuksissaan, se jäykistää eetterisen kaksoispuolen reunoja niin, että kun ääniaallot iskeytyvät sitä vasten, ne saattavat eetteriauran kauttaaltaan värähtelemään. Jos mentaalista asennetta voidaan muuttaa ja melu hyväksytään ympäristön olosuhteisiin kuuluvana — kuten sää — se lakkaa kuluttamasta voimaa. Psyykkisen vastuksen antautuminen aiheuttaa välittömästi myös eetterisen mekanismin laukeamisen ja kun äänellä ei enää ole estettä, se kulkee vahinkoa aiheuttamatta ruumiin eetterikudoksen läpi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei melu enää häiritse yksilöä: hän ei kuulekaan sitä enää.

Tämä muistuttaa meitä siitä tärkeästä periaatteesta, että psykologinen asenne on määräävä tekijä kaikissa psyykkisissä asioissa.

  

HENGITYS

Hengitys on monimutkainen asia, koska sillä on syvälle ja kauas ulottuvia vaikutuksia eetterisen kaksoispuolen siltamekanismiin. — Fyysinen keuhkojen laajentamismekanismi voidaan jakaa kahteen tapaan: ensimmäinen on laajentaa rintakehän tilavuutta kylkiluita kohottamalla ja toisaalta sama tulos saadaan aikaan pallean yläosaa supistamalla.

Huolestuneisuuden tai epävarmuuden tiloissa esiintyy taipumusta pitää pallea jäykkänä, jolloin hengitys tulee vajaaksi ja rajoittuu pääasiassa rintakehän yläosaan. Sitä paitsi jokaisella huomattavasti psyykkisellä ihmisellä on taipumus hengittää huonosti ja epätyydyttävästi — mikä on eräs syy, miksi he ovat niin usein heikkoja terveydeltään ja tulevat helposti väsyneiksi.

Tasapainottaakseen eetteriauraansa tutkijan pitäisi oppia hengittämään vapaasti, täydellisesti ja syvään — mutta ei liian täydellisesti ja syvään, sillä jos hän menee liiallisuuteen, on tuloksena huimausta, pyörrytystä ja epämukava olo. Hengitys on tietysti hyvä yleisenkin terveydenhoidon apukeino aivan erillään psyykkisistä asioista. Tarkoituksena on oppia hengittämään sekä pallealla että rintakehällä. Jos ihminen tekee näin, nähdään vatsanpohjan yläosan liikkuvan hengityksen tahdissa eikä liike rajoitu vain rintakehään. Hyödyllinen keino saavuttaa tämä on hengittää sisään täyttäen ensin rinnan yläosa, sitten alaosa, sen jälkeen hengittää ulos ensin rintakehän alaosasta ja lopuksi yläosasta. Vähitellen pitäisi totuttautua tähän hengityksen normaalitapaan. Ihminen voi silloin tulla tietoiseksi hengityksestään niin, että hän tuntee jännityksen ja huolestuneisuuden hengitysrytmin muutoksesta ja voi silloin pyrkiä vapautumaan niistä. Tässä ei ole mitään vaikeaa verrattuna joogien erittäin teknisiin ja monimutkaisiin hengitysharjoituksiin: on vain kysymys fyysisen mekanismin oikean käytön opettelemisesta.

Toisaalta hengityksellä on paljon syvempikin merkitys kuin veren hapettaminen. Hengitysrytmillä, ulos- ja sisäänhengityksillä, on vastaavuutensa eetterisen kaksoispuolen sykkeessä, supistumisessa ja laajentumisessa. Tähän fyysisen hengityksen yhteistoimintaan elinvoiman sykkeen kanssa perustuvat joogan hengitysjärjestelmät. Siten, mitä tulee psyykkisiin vaikeuksiin, on joskus havaittu olevan apua, jos ihminen pitää mielessään ajatuksen, että sisäänhengityksessä hän kerää elinvoimaenergiaa ja että uloshengityksessä se virtaa eetteriauran läpi, jokaisen hermosäikeen sekä sormien ja varpaiden päiden kautta. Kun elinvoimaenergia tekee näin, sen voidaan ajatella vahvistavan ja saattavan sopusointuun koko eetterifyysisen kudoksen ajaen pois jäteainetta ja puhdistaen sitä.

  

PSYYKKINEN PUHTAUS

Sairaalat, ravintolat, teurastamot, hautausmaat ym. ovat täynnä eetteristä jäteainetta ja siksi ne ovat psyykkisesti epäpuhtaita. Negatiivisesti psyykkisillä ihmisillä on taipumus imeä itseensä tätä jäteainetta ja tulla sen saastuttamiksi. He saattavat tuntea olonsa voimattomaksi tai väsyneeksi; siitä saattaa seurata myös sairastuminen. Negatiivinen psyykkinen tila aiheutuu päämäärättömästä, veltosta ja passiivisesta mielen asenteesta. Positiivinen, valoisa elämän asenne ja aktiivinen auttamishalu luovat aivan itsestään psyykkistä valoa ja säteilyä, johon mikään epäpuhtaus ei voi vaikuttaa.

Kylpy (tai sauna) puhdistaa sekä eetteriauraa että fyysistä ruumista ja esim. merisuolalla kylpyvedessä saattaa olla vitaalisesti erittäin elvyttävä vaikutus. Myös lämpö, raitis ilma ja (kohtuullinen) auringonvalo ovat erinomaisia puhdistajia. Ulkona oleminen aurinkoisena päivänä, jolloin valo ja ilma vaikuttavat ihoon, rentoutuminen ja syvään hengittäminen, ovat ihanteellisia virkistyksen muotoja.

  

ELINVOIMAN PALAUTTAMINEN

Yleensä kylmyys, väsymys, huolestuneisuus ja varsinkin ankara pelko, sairaudet ja rauhoittavat lääkkeet pyrkivät hidastamaan elinvoiman kulkua eetteris-fyysisessä kaksoispuolessa, kun taas lämpö, lepo, kuumat juomat ja ravinto kiihdyttävät ja lisäävät sitä. Tämä seikka on erityisen tärkeä psyykkisille ihmisille, jotka ovat taipuvia tuntemaan itsensä määrätyissä olosuhteissa aivan odottamatta ja yhtäkkiä lopen uupuneiksi ja väsyneiksi. Lyhyt lepo ja kuuma kahvi- tai teekupillinen johtaa usein nopeaan energian palautumiseen. Myös aito hunaja tai rypälesokeri (glukoosi) palauttaa nopeasti elinvoimaenergian. — Levättyään potilaan pitää huolellisesti rentouttaa ruumiinsa läpikotaisin ja muistaa hengittää kunnollisesti. Psyykkisesti vain henkinen tasapaino ja elämänmyönteinen, valoisa asenne takaavat terveyden palautumisen — ja säilymisen.

Koonnut ja suom. J. K-K.

Elonpyörä 1969 n:o 1


Etusivu Artikkelit