Louis Jacolliot 

Intian tieteellisiä saavutuksia vanhalla ajalla

Filosofia. — Muinaiset hindut ovat luoneet kahden, henkisen ja materialistisen systeemin perustalta metafyysisen filosofian ja positiivisen filosofian. Ensimmäistä näitä opetettiin vedantalaisissa kouluissa, jonka perustaja oli Vyaasa. Jälkimmäistä opetettiin Saankhya-koulussa, jonka perustaja oli Kapila.

Astronomia. — He suunnittelivat kalenterin, keksivät eläinradan, laskivat päiväntasauksen, keksivät liikunnan yleiset lainalaisuudet, tarkkailivat ja ennustivat pimennyksiä.

Matematiikka. — He keksivät desimaali-järjestelmän, algebran, differentiaali ja integraalilaskennan sekä "äärettömän pienillä" laskemisen. He keksivät myös geometrian ja trigonometrian, ja näissä kahdessa tieteessä he rakensivat ja todistivat teoreemoja, jotka meillä Euroopassa keksittiin niin myöhään kuin 17. ja 18. vuosisadalla. Tosi asiassa brahmaanit olivat ensimmäisiä, jotka johtivat kolmion pinta-alan sen kolmesta sivusta ja tekivät laskelmia ympyrän kehän suhteista sen halkaisijaan. Lisäksi meidän tulee lukea heidän ansiokseen hypotenuusan neliöön liittyvää tulosta, jota niin virheellisesti kutsutaan Pythagoraan lauseeksi, ja jonka me löydämme kaiverrettuna useimmissa suurten pagodojen gopurassa.

Fysiikka. — He loivat periaatteen, joka on meillä yhä tänään, eli että maailmankaikkeus on lakien alainen harmoninen kokonaisuus, ja jonka lainalaisuudet voidaan johtaa havaintojen ja kokeiden avulla. He keksivät hydrostatiikan sekä kuuluisan väittämän, että jokainen aineen massa veteen saatettuna menettää omaa painoaan sen verran, joka on verrannollinen tilavuuteen, jonka se syrjäyttää. Tämä on vain brahmaanien laina kreikan kuuluisalle arkkitehdille, Arkhimedelle. Pagodan fyysikot tekivät laskelmia valon nopeudesta yhdistettynä selviin lakeihin, joita se seuraa heijastuksessaan. Ja lopuksi — ei ole epäilystäkään Syrya-Sidhaantaan tekemistä laskelmista, että he tunsivat höyryvoiman ja laskivat sen suuruuksia.

Kemia. — He tunsivat veden koostumuksen ja formuloivat kaasuista kuuluisan lain, jonka me tunnemme vasta 'eilisestä', että kaasun tilavuus on kääntäen verrannollinen paineeseen, jota se ylläpitää. He tiesivät, kuinka valmistetaan rikkiä, salpietaria ja monia happoja; kuparin, raudan, lyijyn, tinan ja sinkin oksideja; raudan, kuparin, elohopean, antimonin ja arseniikin sulfiidia; sinkin ja raudan sulfaattia; raudan, lyijyn ja natriumin karbonaattia, hopeanitraattia ja ruutia.

Lääketiede. — Heidän tietonsa oli todella hämmästyttävää. Charaka ja Susruta — kaksi hindulaisen lääketieteen ruhtinasta — perustivat järjestelmän, jonka Hippokrates myöhemmin omaksui. Susruta nimenomaan esitti ehkäisevän lääketieteen eli hygienian perusperiaatteet asettaen ne parantavan lääketieteen edelle — joka on hänen mukaansa liian usein empiiristä. Olemmeko yhtään pidemmällä tänään? On mielenkiintoista huomata, että arabialaiset lääkärit, jotka nauttivat ansaittua kuuluisuutta keskiajalla — muun muassa Averroes — toistuvasti puhui hindulaisista lääkäreistä ja pitivät heitä omina ja kreikkalaisten opettajina.

Farmakologia. — He tunsivat kaikki lääkekasvit, niiden ominaisuudet, niiden käytön ja tämän kohdan suhteen he eivät vieläkään ole lakanneet antamasta oppia Euroopalle. Melko äskettäin saimme heiltä astman hoitoon daturan.

Kirurgia. — Tässäkään he eivät ole vähemmän merkittäviä. He operoivat sappikiviä. He onnistuivat ihailtavasti harmaakaihin leikkauksessa ja sikiön poistamisessa, joiden kaikki epätavalliset ja vaaralliset tapaukset Charaka on kuvannut mitä tarkimmalla tieteellisellä huolellisuudella.

Kielioppi. — He muodostivat maailman suurenmoisimman kielen — sanskriitin — josta suurin osa Idän ja Indo-euroopan maiden kielimuodoista on peräisin.

Runous. — He ovat käsitelleet kaikkia tyylejä; ja osoittaneet niissä kaikissa erinomaista mestaruutta. Ei liioin Sophokleella, Euripideella, Corneille'lla eikä Shakespearella ole näytelmissään Sakuntalan, Avitan (hindulainen Phaedros) Sarangan ja tuhansien muiden näytelmien vertaista. Heidän kertova runoutensa on aina ollut vertaansa vailla. Meidän tulisi lukea Meghaduutasta "Maanpakolaisen Valitus" — joka rukoilee ohittavaa pilveä viemään terveisensä kotiinsa, sukulaisilleen ja ystävilleen, joita hän ei tule enää koskaan näkemään — muodostaaksemme sen häikäisevän loiston idean, millä tavalla tätä tyyliä on toteutettu Intiassa. Heidän tarujaan ovat kaikki nykyajan ja muinaiset kansat jäljitelleet, jotka eivät ole edes nähneet vaivaa värittää toisenlaisiksi näiden pienten näytelmien aihetta.

Musiikki. — He keksivät sävelasteikon sen eri sointujen ja puolisointujen kanssa paljon ennen Guido d'Arezzoa. Tällainen on hindulainen asteikko: Sa-Ri-Ga-Ma-Pa-Da-Ni-Sa.

Arkkitehtuuri. — He näyttävät ammentaneen tyhjiin kaiken sen mitä ihmisen nerous on kykenevä suunnittelemaan. Kupoleja, kuvaamattoman voimakkaita; suipponevia kupoleja; minareetteja koristeltuina marmoripitsein; goottilaisia torneja; kreikkalaisia puoliympyröitä; monivärityyliä — kaikki suunnat ja aikakaudet ovat siellä edustettuina osoittaen eri siirtokuntien ajat ja alkuperän, ja Maastaan muuttaessaan intialaiset kuljettivat mukanaan synnyinmaansa taiteen muistot."

Tällaisia tuloksia tämä muinainen ja mahtava brahmalainen sivistys saavutti. Mitä me voimme asettaa menneisyyden majesteetillisten saavutusten rinnalle, jotka näyttäisivät niin valtavilta ja uljailta, että se antaisi meille aihetta ylpeillä ylemmyydestä tietämättömiin esi-isiin nähden? Lisäksi geometrian ja algebran keksijöiden, ihmispuheen kehittäjien, filosofian keksijät, uskonnon alkuperäisten tulkitsijoiden, psykologisen ja fyysisen tieteen tuntijoiden rinnalla, näin jopa meidän suurimmat biologeistamme ja teologeistamme näyttävät kutistuvan! Nimetkää meille mikä tahansa nykyajan löytö, ja me uskallamme sanoa, että Intian historiaa ei kauan tarvitse tutkia ennen kuin alkutyyppi löytyy aikakirjoista.

Hunnuton Isis Tiede 2, s. 388–390


Etusivu Artikkelit