Jarmo Anttila

Ihmiskunnan viholliset

Ihmiskunnalla on edessään varsin suuria haasteita. Ne koskevat meitä kaikkia eivätkä poistu sillä, että kiellämme ne. Saamme lukea ja kuulla niistä päivittäin. Saatamme tuntea ahdistusta ja huolta tulevaisuudesta. Muuttuuko koko planeettamme lopulta asuinkelvottomaksi ja tuhoutuuko ihmiskunta? En usko tähän uhkakuvaan, mutta suuria ongelmia on toki tiedossa. National Geographic -lehdessä (13/18) oli artikkeli, jossa todettiin: "Epätasa-arvon globaalit vaarat ovat ilmastonmuutos, ydinaseisku, ehtyvät luonnonvarat, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu." Kuulun suomalaisena maapallon eliittiin, ja meidän hiilijalanjälkemme on suuri jo pohjoisen sijaintimme vuoksi. Rakastan sitä paitsi matkustamista, ja kuormitan siten vielä lisää omalta osaltani tätä planeettaa. Mitä siis tehdä? Tiedeyhteisö, poliitikot ja luonnonsuojelijat tarjoavat meille kukin omia ratkaisumallejaan. Kaikki kuitenkin kiertyy lopulta meihin itseemme. Kysymys on meidän henkisistä arvoista ja niiden pohjalta syntyvistä ulkoisista valinnoista. Todellinen kamppailu, jihad, pyhä sota, on ihmisen sisäinen kamppailu henkisten voimien kanssa. Se on se koulu, jota käymme tällä planeetalla. H. P. Blavatsky sanoi, että tämä planeetta on "Tuskallisten ponnistusten koulu" ja ihmiskunta on "Suuri orpo". Buddha totesi, että olemassaolo on kärsimystä ja vapautuminen siitä on vaikeaa. Orpoja taas olemme Blavatskyn mukaan siksi, ettemme tiedä omaa henkistä alkuperäämme.

Apostoli Paavalin Efesolaiskirjeessä uusimman Raamatun käännöksen mukaan lukee (Efes. 6-12): "Emmehän me taistele ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan." Tämä käännös jälleen kerran osoittaa, kuinka hyvää tarkoittavat hölmöt tai tietämättömät saavat aikaan vain väärennöksiä ja vesityksiä aikaan. Vanhempi käännös sanoo: "Taistelumme ei ole verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa." Nuo hallitukset ja vallat ovat kreikan kielessä arkhai ja eksousiai. Uusi käännös siis poistaa nämä kaksi enkelihierarkiaa puhuen vain yleisesti pimeyden pahoista hengistä. Dionysios Areopagitan mukainen enkelihierarkialuokitus nimeää yhdeksän enkelikuntaa ja tuota luokitusta on käytetty länsimailla kristinuskossa ja esoteerisissa perinteissä kuten ruusuristiläisyydessä ja antroposofiassa. Tuo luokitus löytyy myös Giovanni Pico della Mirandolan, Firenzen akatemiassa vaikuttaneen filosofin kirjasesta Ihmisen arvokkuudesta (1488). Sen lisäksi on vielä kolme tuntematonta hierarkiaa. Pekka Ervastin mukaan ihmiskunnasta on tarkoitus tulla ns. neitseellisten henkien hierarkia. Rudolf Steinerin mukaan meistä pitäisi tulla 10. hierarkia ja Ervast taas nimeää meidät tulevaisuudessa 11. hierarkiaksi Pojan ryhmään.

Pekka Ervastin Ihmisen synty -kirjan enkelihierarkiat ovat seuraavat:

neitseelliset henget ( ihmiskunta )
angeloi – enkelit – jumalalliset sanansaattajat
arkhangeloi – arkkienkelit
arkhai – ruhtinaat – alkujuuret
eksousiai – vallat
dynameis – mahdit – hyveet
kyriotetes – herraudet
thronoi – valtaistuimet
kherubim – harmonian herrat
serafim – rakkauden herrat
kaksi tuntematonta hierarkiaa

Nythän kaikkinainen enkelihössötys on ollut muotia jo pitkään. Niiltä saadaan viestejä, ja niihin ollaan yhteydessä noin vain. Jotenkin tuo kuva on aina sellainen kiiltokuvaenkeli suojelemassa meitä ja kaikin tavoin auttamassa. Mitenkä tähän kuvaan sopii, että henkinen kamppailumme on sitten näitä joitain enkelihierarkioita vastaan? Ervast toteaa Ihmisen synty -kirjassa (s. 95): "Tämä on vaikea arvoitus meille. Pitääkö meidän taistella noita henkiolentoja vastaan, jotka juuri ovat meidän auttajiamme ja jotka tekevät meidän elämämme, koko olemassaolomme mahdolliseksi?" Yhdeksästä tunnetusta enkelihierarkiasta seitsemän edustaa ns. pahaa. Ulkopuolelle jäävät vain kherubit, jotka vartioivat Paratiisin porttia leimuava miekka kädessä ja serafit, korkeimmat enkelit.

Ruusuristiläinen ja antroposofinen kirjallisuus puhuu yleensä kolmesta hierarkiasta, joita vastaan meidän tulee taistella ja jotka meidän tulee voittaa. Ne ovat maapallon edellisistä luomispäivistä ns. luokalle jääneitä silloisten ihmiskuntien edustajia. Saturnuskaudelta ovat asurat, Aurinkokaudelta ahrimanit ja Kuukaudelta lusiferit. Sanotaan, että kunkin luomiskauden lopussa osa ei ole saavuttanut asetettua päämäärää syystä tai toisesta. Ervast käyttää ilmaisua luokalle jääneet. Emmehän me sano, että koulupoika, joka on jäänyt luokalle, olisi paha. Toisaalta taas puhutaan langenneista enkeleistä. Kun Lusifer paisui ylpeydestä ja siksi langetettiin maahan, veti hän mukanaan kolmanneksen taivaan enkeleistä. Taivainen Lusifer, Valon tuoja, muuttui langetessaan Saatanaksi. Hänen kruunustaan irtosi samalla jalokivi josta tehtiin Graalin malja, johon valutettiin Jeesus Kristuksen veri Golgatalla. Nämä enkelit ovat erityisessä suhteessa ihmiskuntaan. Ne asettavat meille kiusauksia, ja kun lankeamme, saamme osaksemme kärsimyksiä. Ne vaikuttavat kiusaajina ja toimivat samalla kasvattajinamme kärsimyksen kautta. Siinä piilee kehityksen salaisuus, ja ilman tuota ns. pahaa olisi kehityksemme paljon hitaampaa. Lemurialta lähtien eli ns. syntiinlankeemuksesta lähtien nuo olennot ovat toimineet kasvattajinamme. Samalla tuli myös maapallolle korkeita vihittyjä olentoja johtajansa Sanat Kumaaran kanssa Venukselta, Kumaaroita, jotka perustivat Valkoisen veljeskunnan ihmiskunnan auttajaksi. Raamatussa hänen nimensä on Melkisedek, jolle Aabraham maksoi kymmenykset. Häntä kuvattiin olennoksi, jolla ei ollut isää eikä äitiä. Paavalin mukaan hän oli Ylimmäinen pappi, kunnes Jeesus Kristus tuli tähän virkaan ja samalla voitti Saatanan.

Ensimmäinen kiusaus on lusiferinen. Se on se paratiisin käärme, joka viettelee syntiin. Se on nautinto ja siitä syntyvä kärsimys. Ennen kaikkea se viettelee meitä sukupuolisuuden alueella. Se on himon, halun ja tahdon tulinen voima. Se on myös Pyhän Hengen luova voima, jonka kautta syntyy uusi elämä. Mutta kuinka paljon se on saanut ja saakaan kärsimystä aikaan yhä edelleen ihmiskunnassa. Se on runoilijoiden ja rakastavaisten ihana Eros, joka vetää ihmiset yhteen, jotta heidän karmansa toteutuisi. Se on rakkauden suuri ja vaikea koulu, jota sukupuolisuuden kautta opettelemme. Lusiferiset voimat houkuttelevat myös mystiseen ja väärään henkisyyteen. Monet new age -suuntaukset edustavat mielestäni tällaista alemman astraalitason viettelystä. Siinä voi ihminen kadottaa minuutensa ja joutua henkien valtaan. Pyrkiessään herättämään psyykkisiä kykyjä ja kanavoimaan, voi menettää mielenterveytensä. Se että menettää rahansa, on myös yleistä. Silloin on päässyt vähällä ja on onnekas.

Kun on voittanut lusiferisia voimia itsessään ja osaa hillitä himojaan ja halujaan olemme varsin käyttökelpoisia ahrimaanisille kiusauksille. Nuo voimat ovat tällä hetkellä kaikista voimakkaimmin vaikuttamassa ihmiskunnassa. Ne kuiskaavat meille: "Eihän ole muuta olemassa kuin sinun ajatuksesi, järkesi. Se on ainoa todellisuus, mitä itse ajattelet. Sinun pitää uskoa itseesi, luottaa siihen, että itse voit päättää asioista, tietää mikä on oikein ja väärin. Sinun oma järkesi on ainoa, joka voi sinut pelastaa. Luota itseesi, ole rohkea, todellinen ihminen. Mitä muuta todellisuutta olisi? Mitä sinä tiedät? Ainoa varma on se, että sinulla on järki, ajatuskyky, ymmärrys ja järki. Siihen sinä luota." (P. E., Johanneksen evankeliumi, s. 98-99). Tämä on tavallaan korkein ja kaunein kiusaus. Luota itseesi ja omaan järkeesi. Jos et jaksa täysin itseesi uskoa ja luottaa, niin tähänkin on vastaukset valmiina. Niitä tarjoaa meille uskonnot, filosofiat, poliittiset ideologiat ja talousopit. Ahrimaniset voimat osaavat kaiken perustella ja vedota auktoriteetteihin ja pyhiin kirjoituksiin yms. Ervast ja Steiner ovat molemmat yhtä mieltä siitä, että juuri järjestäytyneet uskonnot ovat ahrimanisten voimien edustajia. Eivät pelkästään ns. pakanauskonnot vaan ennen kaikkea kristinusko ja kirkot.

Jos sitten ponnistaa itsensä vapaaksi uskonnoista tulee yleensä tilalle materialistinen maailmankuva. Se onnittelee ihmistä vapautumisesta ja ehdottaa yhteiskunnallisten olojen järjestämistä niin, että kaikki olisivat onnellisia, että kaikilla olisi leipää. Mitä Jeesus sanoikaan kiusaajalleen? Ihminen ei elä yksin leivästä. Nyt tarjotaan ratkaisuksi myös tekoälyä. Siitä tulee lopulta niin älykäs, että se poistaa sairaudet tai ainakin luokittelee meidät geenien yms. myötä omaan luokkaamme. Olemme muutamassa vuosikymmenessä tietotekniikan myötä saaneet laitteita, jotka helpottavat elämäämme ja samalla jollakin kummallisella tavalla kuitenkin orjuuttavat meitä. Samalla meitä valvotaan yhä tiukemmin. Ei tarvitse kehittää telepatiaa, kun on kännykkä ja skype. Google korvaa akaashan. Teknisillä laitteilla pidennetään elämää, ja mieli muokataan kemikaaleilla. Samalla on tarjolla ilmaista leipää ja sirkushuveja. Jos tahdot syvempää tietoa, niin siinäkin auttavat ahrimaniset voimat. Ei ole vain Valkoinen veljeskunta, joka Kristusta palvelee, vaan myös Varjon veljien veljeskuntia, joilla on takanaan ahrimaanien voima ja viisaus. Heidän inspiraatiostaan syntyy sotia ja vallankumouksia, kansojen ja uskontojen välisiä konflikteja. Tarkoitus pyhittää keinot on heidän inspiraationsa. Kaiken epäsovun, väärän nationalismin, rasismin ja ihmiskunnan hajaantumisen yhä pienempiin ryhmiin, kaiken tuon takana ovat ahrimaaniset voimat.

Lusifer kannustaa hämärään psyykkisyyteen ja Ahriman taas materialismiin. Tällä pyritään estämään myös kuolemanjälkeisen elämän parantavia prosesseja.

Kolmas meitä kiusaava hierarkia on asurat, varsinaiset saatanalliset henget. Niiden inspiraatio on: Tee mitä tahdot. Ole itsenäinen, korkea ja julma. Tiedä, että olet jumala maan päällä ja voit alistaa toiset valtasi alle. Sinulla on voima ja valta päättää toisten elämästä. Tämä on varsinainen mustan magian ydin ja idea. Tuloksena on pahimmillaan revi, tapa, kiduta ja murskaa kaikki. 1900-luvulla parhaita esimerkkejä olivat Hitler, Stalin, Mao ja Polpot. Lähi-Idän viimeaikaiset tapahtumat ovat hyvä muistutus noiden voimien työstä tuhottuina kaupunkeina ja miljoonina pakolaisina. Nämä asuriset voimat eivät onneksi viettele enää suurinta osaa ihmiskunnasta.

Mielenkiintoisen näkökulman näihin voimiin löytyy Rudolf Steinerin kirjasta Ihminen vastavoimien jännitteessä. Hänen mukaansa maan päällä tapahtui Lusiferin inkarnaatio 3000 eaa. Itä-Aasiassa, Kiinan alueella. Silloin ilmi tullut viisaus kantoi läpi Idän vanhojen uskontojen, Kaldean, Persian, Egyptin ja vielä osin kreikkalais-roomalaisenkin ajan. Jeesus Kristuksen Golgata
-kokemus muodosti kulminaatiopisteen ja aloitti uuden aikakauden. Alettiin valmistella Ahrimanin inkarnaatiota, jonka tarkoitus on toteutua 3000 jaa. Siihen on vielä vajaat tuhat vuotta aikaa mutta valmistelut ovat hyvää vauhtia käynnissä. Tästä merkkinä on ns. tieteisusko, nationalismi ja yhä pienempien kuppikuntien synty, sekä talouselämän määräävä asema.

Lusiferinen viisaus oli välttämätön henkinen vuodatus, joka avasi ihmisille silloisten uskontojen takana olevan mysteerioviisauden. Se vaikutti vielä kreikkalais-roomalaisella kaudella, jolloin kristinusko syntyi. Alkukristityt ymmärsivät lusiferisen viisauden valossa Jeesuksen ja apostolien opetusten henkisen syvyyden. Kun 1400-luvulla siirryttiin lopullisesti viidenteen Atlantiksen jälkeiseen kulttuurikauteen, atavistinen selvänäkö ja lusiferisen viisauden vaikutus loppui. Lusifer tarkoittaa valontuojaa, ja siksi Blavatskyn teosofisen lehden nimi oli Lucifer.

Nuo kaksi voimaa käyvät kuitenkin kamppailua meissä koko ajan. Lusifer toimii tahdon ja Ahriman ajattelun alueella. Kohtauspiste sielunelämässämme on meidän tunneolemus eli astraaliruumis. Nuo voimat näkyvät myös meidän eetteriruumiissa. Lusifer luo sen tulisen tahdon jota Ahriman jäähdyttää mahdollistaen ajattelun. Ihminen minuutena on näiden kahden voiman välissä kuin pylväänä. Lusiferiset voimat asuvat ihmisen veressä, joka on samalla minuuden kantaja. Ahrimaniset voimat vaikuttavat taas hermoston kautta. Siksi sopimus paholaisen kanssa on kirjoitettava verellä, kuten Faust teki Mefiston kanssa. Egyptiläisten ja kreikkalaisten piti ratkaista sfinksin arvoitus. Meidän tulee ratkaista Mefistofeleen arvoitus.

Yksi näkökulma vielä ahrimanisten voimien työhön. Se on käsite oikeus. Mielenkiintoista on että Steiner nostaa sen esiin jo 1919. Hän puhuu erilaisten oikeuksien yhä korostetummasta asemasta tulevaisuudessa. Minulla on oikeus vaatia sitä ja tätä. Hänen mukaansa henkisen tien kulkija poistaa koko sanan ja asettaa sen tilalle sanan velvollisuus.

Kun ihminen oppii rakastamaan velvollisuuksiaan ne muuttuvat vapaudeksi.

Ihmisen osana on lopulta olla myös enkelten opettaja ja vapauttaa niitä. Nuo voimat ovat välttämättömiä ihmiskunnan kehitykselle eli meidän kokema ns. paha kasvattaa meitä niitä voittamaan. Ervastin mukaan myötätunto auttaa voittamaan asuroiden kiusaukset. Todellinen Buddhan seuraaja ei enää lankea Saatanan valtaan. Lusiferiset voimat voitetaan rakkauden puhdistavalla voimalla ja ahrimaniset voimat totuuden tiedolla. Minä olen tie, totuus ja elämä sanoi Jeesus Kristus. Hänen opetuksia seuraten voimme voittaa.

Ruusu-Risti — 1/2019


Etusivu Artikkelit