Puntarointia lentävistä lautasista

Elonpyörän toimitukselle on saapunut seuraava kirjoitus Yhdysvalloista.

John A. Roine, California:

LENTÄVÄT LAUTASET JA AVARUUSLAIVAT

Jo kymmenen vuoden aikana on eri puolilla maailmaa nähty muilta planeetoilta tulleita ns. lentäviä lautasia ja avaruuslaivoja. Niitä on nähnyt samanaikaisesti jopa sadankin ihmisen ryhmä, usein puolisen tuntia kestävänä näkynä. Niin ikään amerikkalaiset lentäjät ovat valokuvanneet niitä sadoittain. Löytyy myös useita kymmeniä ihmisiä, jotka väittävät olleensa niissä sisällä ja lentäneensä niissä avaruuteen. Voisiko siis olla mahdollista, että näin monella ihmisellä olisi samanlainen näköhäiriö, miksi ilmiötä on väitetty, tai että lukuisat huomattavassakin asemassa olevat henkilöt puhuisivat pelkkää pötyä?

Tapasin viime kesänä myös Suomessa erään henkilön, joka sanoi nähneensä tällaisen avaruuslaivan. Samoin on niitä tavattu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta ei varmaan niin monia kuin täällä Kaliforniassa. Suurimmat näistä zeppeliinin tai sikarin muotoisista laivoista ovat n. 1000 metriä pitkiä ja läpimitaltaan n. 33 metriä. Niiden sisällä ovat useimmiten nähdyt lentävät lautaset, joita ohjataan magneettivoimalla emälaivasta käsin. Marraskuussa 1957 eräs tällainen pienehkö laiva laskeutui maahan Kearney-nimisessä paikassa Nebraskassa. Sen pituus oli noin 33 m ja korkeus n. 4,5 m. Ulkoapäin se muistutti loistavaa, metallista, zeppeliinin muotoista laivaa, jossa ei ollut ikkunoita ja ainoastaan yksi ovi. Sisäpuolelta se oli sen sijaan kuin lasipalatsi; n. 30 cm:n paksuiset seinät olivat aivan läpinäkyvät. Sisällä oli neljä miestä ja kaksi naista, jotka olivat n. 170-180 cm:n pituisia ja hyvin tummaihoisia.

Näin kertoi minulle kalifornialainen liikemies Reinhold Schmidt, jonka auto pysähtyi tämän laivan lähellä samanaikaisesti neljän muun auton kanssa. Schmidt ei ollut koskaan uskonut lentäviin lautasiin, eikä ollut niistä mitään lukenut. Nyt hän on tehnyt omalla kustannuksellaan pitkiä luentomatkoja kertoakseen kokemuksistaan, koska asia on hänen mielestään tärkeä. Hän sanoo olleensa em. laivan sisällä kaikkiaan viisi kertaa ja lentäneensä korkeuksiin. Veisi liian paljon tilaa kertoa tässä kaikista hänen kokemuksistaan.

Lentävistä lautasista on täällä kirjoitettu 40-60 kirjaa ja aiheesta pidetään kokouksia ja luentoja pienissä ryhmissä joka viikko. Lentävien lautasten kerhoja on perustettu kaikkialla maassa. Suurempia kokouksia on ollut kolmen vuoden aikana kerran vuodessa erämaassa, ja niihin on kokoontunut tuhansia ihmisiä. Niin ikään on elokuvissa esitetty asiaa käsittelevä 20 minuuttia kestävä filmi. Näin opetetaan Amerikan kansaa vähitellen tuntemaan lentävät lautaset, jotta ei syntyisi hämminkiä, kun ne laskeutuvat suuremmissa määrissä. Jostain syystä ei Yhdysvaltojen hallitus tunnusta virallisesti niiden olemassaoloa, vaikka sitä todistavat tuhannet valokuvat ja varmat tiedot.

Adamski väittää teoksessaan, että täällä Los Angelesissa asustaa useita Venuksesta tulleita ja että nämä käyvät häntä tapaamassa noin kerran kuukaudessa. Näitä tuntemattomia olentoja ja heidän kulkuneuvojaan alkoi näkyä yhä useammin vuosina 1946 ja 1947 sekä sen jälkeen. Niiden näkijöitä pilkattiin alussa siinä määrin, että moni ei uskaltanut kertoa mitään kokemuksistaan. On myös usein kysytty, mikä on näiden ilmiöiden syynä ja miksi nuo olennot saapuvat maapallollemme. Kysymykseen on vastattu, että he ovat tulleet auttamaan ja pelastamaan ihmiskuntaa suuresta hävityksen vaarasta.


 

PUNTAROINTIA

Asiasta on esitetty myös seuraava mielipide:

Kaksi lentävien lautasten tutkijaa, Adamski ja Leslie kertovat teoksessaan "Flying Saucers had landed" (Lentäviä lautasia on laskeutunut), että vuorelle, jossa he tutkivat lentäviä lautasia, laskeutui kerran pyöreä avaruuslaiva, josta astui alas ihmisen näköinen olento, ojensi kätensä taivasta kohden ja sanoi "Venus". Adamski väittää, että olento tuli Venuksesta ja halusi siten osoittaa lähtöpaikkansa.

Kysymyksessä on nähdäkseni väärinkäsitys. Kerrotaan, että useita miljoonia vuosia sitten, jolloin ihmisten äly oli vielä kehittymätön, ihmiskunnan jumalalliset johtajat ilmaisivat opetuksensa taruina ja vertauskuvina. Venuksen vertauskuva oli, kuten vielä nykyisinkin, risti ympyrän alla & . Ympyrä merkitsee henkeä ja risti ainetta. Okkultisten teosten mukaan merkitsee se, että ympyrä eli henki on ristin eli aineen päällä sitä, että Venuksen asukkaat olivat jo silloin saavuttaneet herruuden aineesta eli pahasta. Ne opettavat edelleen, että maan tähtitieteellinen ja astrologinen merkki on Å, siis henki on aineen kahleissa. Ihmiskuntamme ei ole siis vielä saavuttanut hengen herruutta aineesta. Jos näin on asianlaita, ja Venuksen ihmiset olivat jo tuolloin saavuttaneet täydellisyyden, he ovat Jeesuksen ja Buddhan kaltaisia olentoja, jotka eivät tarvitse lentäviä lautasia, eivätkä muitakaan kulkuvälineitä. Jos nämä ylhäiset veljemme haluavat tulla meitä tervehtimään, he saapuvat kuin salaman äkkinäinen välähdys. Eri asia sitten on, kestääkö kuolevaisen silmä katsella näitä häikäiseviä "Valon Poikia", kuten salatiede heitä kutsuu. H. P. Blavatsky mainitsee teoksessaan "Salainen Oppi", että Venuksen ihmiskunta on seitsemännessä kierroksessa, ts. Venuksen luomispäivä on loppumaisillaan ja inhimillinen elämä muuttaa sieltä pois. Mihin? Se on taas eri kysymys. Voimme vain todeta, että Salomonin hovisaarnaaja ymmärsi tavattoman paljon sanoessaan "Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata".

A. T.

elonpyörä — n:o 1, 1959


Etusivu Artikkelit