I. K. Taimni

Itsen tunteminen

Jotta voisimme ymmärtää, mitä tarkoitetaan Jumalallisella vastauksella, kun Jumalaa on huudettu avuksi puhtaan rakkauden perusteella, meidän on käsiteltävä sanskritinkielisten sanojen āvirbhavah ja anubhavah vaikeasti määriteltävä merkitys. Ensimmäinen, kirjaimellisesti paljastumista tarkoittava sana, ei voi tässä yhteydessä merkitä ulkonaista ilmentymistä, sillä Jumalalla ei ole muotoa, vaan Hän on kaiken läpäisevä Todellisuus. Häntä ei voida havaita aistimin, vaan ainoastaan sisäisenä kokemuksena tajunnan piirissä. Millainen on sen kokemuksen luonne, jota on yritetty ilmaista sanalla anubhavah? Tämän kokemuksen ymmärtämiseksi meidän on kerrattava tärkeä okkulttinen oppi: jokaisen Monadin tajunnan keskus, jonka kautta hänen mielensä toimii, on samankeskinen Mahabindun, Suuren Keskuksen kanssa, jonka kautta Jumalallinen Mieli ja Tajunta toimivat. Vaikka yksilöllinen mieli ja Jumalallinen Mieli ja Tajunta toimivat saman Keskuksen kautta, näiden kahden välillä on olemassa subjektiivinen este, mikä estää yksilöllistä mieltä tulemasta tietoiseksi siitä, mitä Jumalallinen Mieli ja Tajunta sisältävät. Tämän esteen vähitellen tapahtuva heikentäminen ja lopullinen poistaminen noiden kahden väliltä on kaikkien joogajärjestelmien ja henkisen kehittymisen perimmäinen tarkoitus. Tämän päämäärän tuloksellista täyttymystä sanotaan Itsen tuntemiseksi.

Vapaasti poimittu teoksesta Itsen tunteminen rakkauden avulla


 Etusivu   Eri uskonnot