VALO

(Apokryyfisestä evankeliumista)

Ja tapahtui, että Jeesus lähestyi vierasta kaupunkia, kun jo ilta oli. Ja hänen kanssaan olivat Pietari, Jaakob ja Johannes sekä muutamia muita opetuslapsia. Ja pimeys yllätti heidät, kun he olivat kaupungin kaduilla, eikä ollut ketään, joka olisi neuvonut heitä sen opetuslapsen taloon, jonka luona he aikoivat yötä olla.

Silloin sanoi Pietari Jeesukselle:

– Mestari, näytä meille tietä.

Mutta Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:

– Odottakaamme, kunnes joku tulee, joka voi ohjata meitä perille.

Silloin opetuslapset napisivat keskenään ja Pietari sanoi hänelle:

– Mestari, sinä olet tie, etkö voi meille näyttää tietä?

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:

– Odottakaamme hetkinen.

Ja heidän viipyessään hetkisen kadun kulmassa lähestyi mies, joka kantoi palavaa soihtua. Ja Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

– Katso, tämä mies johtaa meitä.

Mutta kun mies tuli opetuslasten luo, he huomasivat, että hän oli publikaani. Ja kun Jeesus sanoi heille: – Seuratkaamme häntä – napisivat he jälleen keskenään, ja Pietari sanoi Jeesukselle:

– Näetkö, mikä tämä mies on?

Jeesus sanoi hänelle:

– Näen.

Pietari vastasi ja sanoi:

– Onko se otollista, että tämä mies johtaa meitä, hän on publikaani ja syntinen?

Jeesus sanoi Pietarille:

– Seuratkaamme. Emme seuraa miestä vaan valoa.

Ja kun he sitten istuivat pöydässä sen opetuslapsen huoneessa, jota he etsineet olivat, sanoi Jeesus heille:

– Ei jokainen, joka kantaa valoa, ole valosta, mutta joka seuraa valoa, hän on valosta.

Elonpyörä – 1964 n:o 2


 Etusivu   Eri uskonnot