Astrologian hyödyllisyydestä

Nykyinen eurooppalainen tiede, niin etevä kuin se onkin fyysisen luonnonlakien tuntemisessa, on kykenemätön antamaan kelvollista apua ihmisen luonteen tuntemiseksi. Se on saattanut fyysisen luonnon ihmisen palvelukseen ennen aavistamattomassa määrässä, mutta siitä on ollut hyvin vähän apua sille, joka on saanut taistella luonteensa ristiriitaisuuksien takia. Tätä nykyään suurta puutetta on astrologia tullut korvaamaan.

Astrologian mukaan riippuu ihmisen kohtalo hänen luonteestaan sanan laajimmassa merkityksessä. Tavallisesti ihminen luulee, että hänen myötä- ja vastoinkäymisensä johtuvat tilapäisistä syistä, joita hän ei voi määrätä eikä edeltäpäin aavistaa. Mutta astrologiselta kannalta katsoen, joka on yhtäpitävä karmaopin kanssa, johtuvat kaikki olosuhteet ihmisen omasta luonteesta. Jälleensyntyvänä minänä ihminen saattaa eri elämissä liikkeelle erilaisia voimia, joiden vaikutus ulottuu kauemmaksi kuin yhteen elämään. Nämä liikkeellepannut voimat määrittävät ihmisen kohtalon. Näistä riippuvat yhtä lailla ulkonaiset olosuhteet kuin tunne- ja ajatuselämän taipumukset. Ken on saanut aikaan hyvää tuottavia asioita, hänellä on onnellinen ympäristö ja sopusuhtainen sisäinen elämä. Ken taas on synnyttänyt pahaa tuottavia voimia, hän saa kokea paljon tämänlaatuisia asioita. Hyvä ja paha, onneton ja onnellinen, sopusuhtainen ja ristiriitainen saattavat paikallisesti ja ajallisesti katsoen elää yhdessä tai hyvin lähellä toisiaan, mutta kuitenkin toisen kohtalo on aivan toisenlainen kuin toisen. Syyksi eivät kelpaa mitkään ulkonaiset sattumat vaan ihmisen oma luonne, joka määrää tapausten kulun.

Siis astrologian avulla voi ihminen oppia tuntemaan luonteensa ulkonaisesti so. ulkonaisena fyysisenä elämänä ja sisäisesti so. ajatus- ja tunne-elämän taipumuksina. Niinpä toisilla ihmisillä on esimerkiksi esteettinen eli kauneusaisti erityisen kehittynyt, toisilla taas ymmärrys, toisilla tahdonvoima ja tarmo jne. Astrologisesti katsoen sanotaan silloin, että ihminen on Venuksen, Saturnuksen, Marsin jne. planeetan vaikutuksen alainen tai eri merkkien kuten Vaa’an, Kauriin, Oinaan jne. vaikutuksesta riippuvainen.

Vähemmän kehittyneet yksilöt ilmaisevat eri merkkien ja planeettojen vaikutusta alemmalta puolelta, kehittyneemmät puolestaan käsittävät niistä korkeamman puolen. Jälleensyntyvänä yksilönä ihminen elää maailmassa planeettojen vaikutuksen alaisena oppiakseen hallitsemaan niitä. Tällöin hänen tahtonsa joutuu tekemisiin eri planeettojen vaikutusten kanssa. Kehittymättömänä hän ei osaa erottaa omaa tahtoaan erilaisten voimien pyrkimyksistä, vaan hän antautuu niiden alaiseksi ja saa kokea ne kaikki mieluisat ja epämieluisat vaiheet, jotka tulevat näiden voimien osaksi. Kehittymättömän ihmisen Mars-luonne ilmenee karkeana himona ja hävittämishaluna, kehittyneenä se taas ilmenee tarmona ja voimana. Kehittymätön yksilö tottelee ehdottomasti planeettojen vaikutusta, sillä hän ei voi muuta ymmärtääkään. Kehittynyt yksilö sen sijaan koettaa hallita planeettojen vaikutusta, että niistä ei pääse ilmenemään muuta kuin mitä hän tahtoo.

Kun astrologiaa aletaan tutkia, on ensimmäisiä tehtäviä käsitteiden muodostaminen. Sillä jokapäiväisen elämän käsitteet ovat enimmäkseen kelvottomia astrologiseen tarkoitukseen. Sen tähden ei ihminen useinkaan kykene oikein käsittämään oman horoskooppinsa selitystä, jonka astrologi on laatinut. On kyllä mahdollista, että selityskin voi olla väärä, riippuen selittäjän huolimattomuudesta tai kyvyttömyydestä tai väärästä syntymähetken ilmoituksesta. Mutta yhtenä tärkeänä syynä siihen, ettei saa horoskoopin selitystä soveltumaan itseensä, on se, ettei ole oppinut tarkastelemaan itseään astrologisesti. Selitys nimittäin perustuu kokonaan astrologisten käsitteiden pohjalle ja jos selittäjä ei ole harjaantunut käytännöllisesti eikä helppotajuisesti esittämään ajatuksiaan, voi tapahtua, että hänen selityksestään on hyvin vähän hyötyä asianomaiselle. Ei ole myöskään eduksi astrologiselle itsetuntemukselle olla liian valmis omaksumaan astrologisia selityksiä, jollei niitä syvemmältä tajua. Jos tahtoo todella hyötyä horoskoopistaan, täytyy jättää ennakkokäsitykset syrjään ja koettaa tutkia itseään astrologisesti. Pintapuolisia sääntöjä ja luuloteltuja ominaisuuksia on koetettava välttää.

Astrologian avulla ihminen oppii ymmärtämään ja huomaamaan niitä ominaisuuksia, jotka ovat pysyviä ja joihin voi luottaa. Hän lakkaa luulottelemasta itselleen olemattomia ominaisuuksia. Astrologian pääasiallisimpia tarkoitusperiä on juuri opettaa ihmistä käsittämään ja hallitsemaan omaa luonnettaan. Juuri tämän taidon puutteesta nykyajan ihmiset kärsivät paljon. Moni yrittää päästä työskentelemään sellaiselle alalle, johon hänellä ei ole luontaisia taipumuksia, samalla kuin kenties etevätkin ominaisuudet toiselle alalle jäävät käyttämättä. – Sitä paitsi astrologiasta voi myös saada ajoittaistakin opastusta ottamalla huomioon "etenevän horoskoopin". Tällöin voi jo etukäteen tietää, mihin suuntaan harrastukset ja ulkonaiset olosuhteet tulevat milläkin ajalla kehittymään.

Usein kuulee kysyttävän, uskotko täydellisesti astrologiaan. Mutta tämä kysymys on oikeastaan vaarallinen sellaisenaan vastattavaksi ja kaipaa sen tähden enemmän selityksiä. Liian kirjaimellinen usko kenen hyvänsä astrologin selitykseen on vahingollinen eikä auta ihmistä tuntemaan itseään. Horoskooppia ei pidä ymmärtää miksikään talutusnuoraksi, jonka mukaan sokeasti toimitaan. Se on pikemmin opas, jonka avulla ihminen pääsee helpommin käsittämään itseään ja ymmärtämään omat täydellisemmin tai vähemmän täydellisesti kehittyneet kykynsä ja ominaisuutensa. Nämä tajuamalla hän myös käsittää, mikä on hänen tehtävänsä tässä elämässä, mihin suuntaan hänen elämänsä todella kulkee. Hän oppii kääntämään katseensa pikkuseikoista tärkeämpiin asioihin.

Astrologian avulla oppii ihminen tuntemaan omia ideoitaan so. itseään aatteelliselta puolelta. Materialistinen tiede ei tahdo tietää mitään ideoiden olemassaolosta. Mutta yleensä kaikki viisaat ovat niitä opettaneet. Niinpä kreikkalaisella ajalla, kolmatta tuhatta vuotta takaperin, selitti filosofi Platon, että ideat vaikuttavat maailman kehitykseen. Hänestä on alkunsa saanut ns. ideaoppi. Nykyaikainenkin ihminen kaipaa ideoita elämäänsä varten. Hän kysyy itseltään: mikä on hänen tarkoituksensa, ideansa elämässä, mikä on hänen tehtävänsä? Vasta aate tekee hänen elämänsä jonkin arvoiseksi, ilman sitä tuntuu elämä turhalta ja mitättömältä. Astrologiset elämän ideat ovat toisia näkökohtia silmälläpitäen laadittu kuin esimerkiksi kristityt. Mutta tuntuu siltä kuin moni nykyään kaipaisi juuri astrologisia ideoita. Jos esimerkiksi jollakin on horoskoopissaan tärkeät planeetat pahoissa aspekteissa so. ristiriitaisissa suhteissa, niin voisimme hänen elämänsä tarkoituksen, idean määritellä näin: ei ole niin paljon tavoiteltava ulkonaista menestystä, sillä sitä ei kuitenkaan voi saavuttaa, vaan pikemmin on käännettävä huomio ristiriitaisuuksien ymmärtämiseen ja voittamiseen. Se on hänen elämänsä tarkoitus, ja elämä pakottaa hänet todellisuudessa toteuttamaan sen idean paremmin tai huonommin, vaikkei hän sitä tietoisesti käsittäisikään taikka ei tahtoisi siitä mitään tietää. Mutta käsittämällä ja tajuamalla oman elämänsä tarkoituksen ihminen voi saavuttaa parempia tuloksia ja itsetietoisesti auttaa omaa kehitystään.

Kaukamoinen

Tietäjä — tammikuu 1912

Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumatta.


Etusivu Sekalaista