Ajatelmia

Tietää, ettei tiedä, on viisauden alku.
Konfutse

On turhaa auttaa niitä, jotka eivät tahdo auttaa itseään.
Konfutse

Mitä et halua muiden tekevän itsellesi, sitä älä tee muillekaan.
Konfutse

Vapaa ihminen ei ajattele mitään niin vähän kuin kuolemaa. Hänen viisautensa on siinä, että hän ei ajattele kuolemaa vaan elämää.
Spinoza

Täytä velvollisuutesi. Mikä on velvollisuuteni? Se mitä kukin päivä vaatii.
Goethe

On paljon helpompaa havaita erehdys kuin löytää totuus. Edellinen sijaitsee pinnalla, ja siitä kyllä suoriudutaan; jälkimmäinen taas asustaa syvällä, eikä sen tutkiminen ole joka miehen asia.
Goethe

Ihminen ei milloinkaan käsitä, kuinka suuresti hän arvostelee asioita ihmisen näkökulmasta.
Goethe

Väärää oppia ei voida kumota, sillä sehän perustuu vakaumukseen, että väärä on oikeaa. Mutta vastakohtaa voidaan, saa ja tulee yhä uudestaan julistaa.
Goethe

Ihmiset, jotka eivät koskaan muuta mielipidettään, rakastavat itseään enemmän kuin totuutta.
Joseph Joubert

Elä muita varten: perhettä, isänmaata, ihmiskuntaa varten. Elä rehellisesti.
Auguste Comte

Yleensä on vaikeampaa estää ihmisiä uskomasta kuin saada heidät uskomaan.
Renan

Kaikki mikä ehkäisee kysyvää mieltä, edistää erehdystä; mikä suosii sitä, edistää totuutta.
Robert Hall

Tieto synnyttää epäilyä; villi ihminen ei koskaan epäile.
Winwood Reade

Ihmiset eivät koskaan äkkiä hylkää uskontoa; se häviää asteittain. Kukaan ei näe uskonnon kuolevan, se häviää hitaasti. Tämän voi huomata, kuten jäätikön liikkumisen, vain vertaamalla toisiinsa kaukana toisistaan olevia ajankohtia.
Charles Bradlaugh

Elää on kuin rakastaa — kaikki järki puhuu vastaan ja kaikki terve vaisto puhuu puolesta.
Samuel Butler

Ellei totuus voi pelastaa ihmistä, minään ei voi.
John M. Robertson

Järjen suuri heikkous on siinä, että se pystyy vaikuttamaan vain järkeviin ihmisiin.

Kristillinen kirkko on täyttänyt maan paholaisilla, helvetin ihmisillä ja taivaan orjilla.
Shelley

Yhtä tärkeää kuin on kysyä, yhtä tärkeää on myöskin — määrättyyn paikkaan tultua — lakata kysymästä.
Erkki Melartin

On surullista, mutta totta: tyhmimmät ihmiset määräävät, mikä on "viisasta".
Erkki Melartin

Ajattelevan ihmisen suurin onni on saada tutkituksi se, mikä on tutkittavissa, ja tyynenä kunnioittaa sitä, mikä pysyy tutkimattomana.
Goethe

Oikeastaan tiedetään vain silloin kuin tiedetään vähän. Tiedon kera karttuu epäilys.
Goethe

Uskonto, jota hallitus ei ole ottanut suojaansa, osoittaa enemmän elinvoimaa kuin sellainen, jota se suojelee.
Buckie

Luther oli oikeassa heittäessään pirua mustepullolla päähän! Vain mustetta piru- pelkää, sillä yksin se voidaan karkottaa.
Börne

Tieteellä ei ole mitään tekemistä Kristuksen kanssa, lukuun ottamatta sitä, että tieteellinen työ kasvattaa varovaisuuteen todisteiden hyväksymisen suhteen. Omasta puolestani en usko koskaan olleen mitään ilmestystä. Mitä toiseen elämään tulee, kunkin on itse uskottava johonkin toisilleen ristiriitaisista heikoista todennäköisyyksistä.
Charles Darwin

Taikausko kuuluu ihmisen olemukseen. Jos se yritetään kerrassaan karkottaa, niin se pakenee, mitä ihmeellisimpiin soppiin ja nurkkiin, joista se aikanaan, luullen asemansa jonkin verran varmaksi, tunkeutuu taas esiin.
Goethe

Mun seutuko tulisi näyttää sulle. Ei käy, jos et katolle kanssani tulle.
Goethe

Uskonnollisen kiivailijan mieli on kuin silmäterä: mitä enemmän valoa siihen suunnataan, sitä enemmän se sulkeutuu.
Holmes

Uskokaa niitä, jotka etsivät totuutta, epäilkää niitä, jotka ovat sen löytäneet.
— Gide

Jumala on luotu toiveistamme, saatana on luotu peloistamme.
Du Cann

Elämä on parantumaton tauti, joka aina päättyy kuolemalla.
Erkki Melartin

Houkat ja älykkäät ihmiset ovat yhtä vaarattomia. Vaarallisimpia ovat puoli-narrit ja puoliviisaat.
Goethe

Olisipa sekin tiikeri, joka yrittäisi saada hirven käsittämään, kuinka hyvältä veri maistuu.
Goethe

Ihmiset uskovat mitä hyvänsä ennen kuin sietävät epävarmuutta.
Du Cann

En ole huolissani pappien suhteen tulevaisuutta ajatellessani. Tiede on se tupajäärä, joka hitaasti mutta varmasti hävittää heidän linnoituksensa. Tieteen merkityksen jatkuva kasvu käytännöllisessä elämässä takaa, että tietämättömät ylä- ja alaluokat vähitellen heräävät, joista erityisesti edelliset ovat pappien tukena.
T. H. Huxley

Todellinen opettaja sanoo: minä opetan sinua, että tulisit vapaaksi — myöskin minusta.
Erkki Melartin

Liian paljon aikaa ja rahaa on haaskattu estääkseen kärsimyksiä toisessa elämässä, mutta liian vähän välttääkseen niitä tässä elämässä.
Washburn

Joka ei itse mielestään ole paljon, hän on paljon enemmän kuin hän luulee.
— Goethe

Ei kaikkialla, missä on vettä, ole sammakoita, mutta missä sammakoiden kurnutusta kuuluu, siellä on vettä.
Goethe

Luonnolle on tärkeää vain meidän olemassaolomme, ei meidän hyvinvointimme.
Schobenhauer

Uskonnot kuolevat, kun ne osoitetaan tosiksi. Tiede on kuolleitten uskontojen arkisto.
Wilde

Te ette voi lukea ettekä ajatella karttamatta seuraa; ihmiset epäilemättä huomaavat, että se ja se on paljon yksikseen, mutta asiaa ei voida auttaa. Jos yritätte ajatella, täytyy teidän suostua siihen, että teitä pidetään hiukan omituisena ja hiukan ylpeänä.
Ernest Dimnet

Koonnut V. T. Aaltonen


Etusivu

Sekalaiset