W. E. Butler

RENTOUTUS- JA HENGITYSTEKNIIKKA

On siten välttämätöntä löytää jonkinlainen yhteys mielen kahden tason välille, niin että alitajuinen taso — tai osa siitä — voi ilmetä tietoisessa mielessä. Tämä yhteys voidaan saada aikaan rentoutus- ja hengitystekniikalla, jota sovelletaan yleisesti useissa esoteerisissa koulukunnissa. Näiden harjoitusten perusajatuksena on se, että tavallinen ihminen on etenkin nykyaikana jatkuvasti stressitilassa, joka aiheuttaa haitallisen jännityksen mielen ja kehon välille. Jos keho kyetään rentouttamaan, seuraa mieli perässä. Stressi liittyy useimmiten tunne-elämään. Hengitys- ja rentoutusharjoituksissa tämä on otettu huomioon, sillä hengitys ja tunteet ovat läheisessä yhteydessä keskenään. Tämän todistamiseksi voi seuraava pieni koe olla avuksi.

Kun havaitset kärsiväsi tunne-elämän stressistä, ryhdy hengittämään hitaasti sisään ja ulos. (Laske hitaasti viiteen hengittäessäsi sisään, kahteen pidättäessäsi hengitystä ja viiteen hengittäessäsi ulos sekä sen jälkeen vielä kahteen, jolloin hengitysjakso on tullut täydellisesti suoritetuksi.) Jos jatkat tätä hengitystapaa yhden minuutin ajan, havaitset häiritsevien tunteittesi huomattavasti vähentyneen tai jopa kadonneen kokonaan. Tämän selityksenä on se, että et voi tuntea voimakkaasti hengittäessäsi syvään ja hitaasti. Intialaiset joogit havaitsivat tämän jo vuosisatoja sitten, ja tiettyjä hengitysharjoituksia kehitettiin tältä pohjalta. Jotkut näistä intialaisille tarkoitetuista harjoituksista eivät sovellu yhtä hyvin useimmille länsimaalaisille, joiden psykologia ja kehon rakenne on erilainen kuin itämaisilla ihmisillä. Itämaisille harjoituksille on kuitenkin länsimaisia vastineita, joista yhtä edellä mainittu hengitysharjoitus edustaa osuvasti.

Hengitystä pidätettäessä on tärkeää välttää kurkun sulkeutumista, jolloin on käytettävä rintalihaksia kylkiluiden pitämiseksi paikoillaan. Jos hengityksen pidätyksen aikana rintaa taputetaan voimakkaasti, tulee ilma heti ulos, koska kurkussa ei ole sille mitään estettä. Tämä syvähengitys hieroo suotuisasti solar plexusta, tunteisiin läheisesti liittyvää hermokeskusta, vähentäen siinä esiintyvää jännitystä ja heikentäen siten tahdosta riippumattomia tunnereaktioita.

Tällaisen hermostollisen reaktion lieventäminen vaikuttaa edullisesti koko kehoon poistamalla siitä lihasjännityksiä. Vaikutusta voidaan vielä tehostaa seuraavalla harjoituksella. Asetu istumaan mukavaan — mutta ei liian pehmeään — tuoliin ja tee yhden minuutin ajan edellä mainittua hengitysharjoitusta. Kiinnitä sitten huomiosi päälakeesi ja supista päänahkalihaksia. Anna niiden höllentyä ja liikuta kasvolihaksiasi. Supista niitä erityisesti otsan alueella ja sen jälkeen rentouta ne. Siirry mielessäsi alaspäin kehoasi päälaelta jalkoihin asti supistaen ja höllentäen lihaksia. Ensin havaitset pyrkiväsi automaattisesti jännittämään entiseen tapaan, mutta harjoituksen avulla voit lopettaa jännittämisen ja kykenet rentoutumaan täysin. Kun olet onnistunut saavuttamaan tämän kaikkein levollisimman tilan ja pitämään sitä yllä ilman kehoon tai mieleen liittyviä jännityksiä, voit siirtyä harjoituksissasi yhden askeleen eteenpäin.

Poiminto teoksesta Telepatia


Etusivu

Mietiskely