W. Q. Judge

Mantrat

Oppilas: — Olette puhunut mantroista, joilla voidaan hallita kätkettyjä aarteita vartioivia elementaaleja. Mitä on mantra?

Viisas: — Mantra on sarja sanoja, jotka lausuttaessa herättävät määrättyjä värähtelyjä ei vain ilmassa, vaan myös sitä hienommassa eetterissä ja aiheuttavat siinä määrättyjä vaikutuksia.

Oppilas: — Ovatko nämä sanat valittu umpimähkään?

Viisas: — Umpimähkään valitsevat mantransa vain ne, jotka käyttävät niitä ilman tietoa.

Oppilas: — Voidaanko niitä siis käyttää säännönmukaisesti ja säännöttömästi? Onko mahdollista, että ihmiset, jotka eivät tiedä mitään niiden olemassaolosta, kuitenkin voivat niitä käyttää? Vai onko kysymyksessä asia, jota voidaan verrata ruuansulatukseen, josta niin monet ovat kokonaan tietämättömiä, vaikka heidän olemassaolonsa riippuu sen hyvästä toiminnasta? Pyydän, että olette kärsivällinen, sillä en tiedä mitään tästä asiasta?

Viisas: — Melkein kaikkien maiden "tavalliset ihmiset" käyttävät niitä alituisesti, mutta tässä tapauksessa perusprinsiippi on sama kuin toisessakin tapauksessa. Uudessa maassa, missä traditioilla ei ole ollut aikaa muovautua, asukkailla ei ole siinä määrin mantroja kuin jonkin Intian tai eräiden eurooppalaisten kauan asuttujen maiden asukkaille. Kuitenkin kaikkien maiden alkuasukkailla on niitä verraten paljon.

Oppilas: — Tarkoitatteko sanoa, että eurooppalaiset käyttävät niitä elementaalien hallitsemiseen?

Viisas: — En, viittaan vaikutukseen, joka niillä on ihmisten keskeisissä suhteissa käytettyinä. On kuitenkin paljon ihmisiä Euroopassa, samoin kuin Aasiassakin, jotka tällä tavalla hallitsevat eläimiä, mutta nämä ovat melkein aina erikoistapauksia. Saksassa, Itävallassa, Italiassa ja Irlannissa on ihmisiä, jotka kykenevät vaikuttamaan aivan erikoisella tavalla hevosiin, lehmiin yms. määrätyllä tavalla lausuttujen äänien käytöllä. Tässä tapauksessa ääni on yhden ainoan sanan mantra, ja se vaikuttaa yksinomaan siihen eläinyksilöön, jonka mantran käyttäjä tuntee sen vaikutukselle alttiiksi.

Oppilas: — Tuntevatko nämä ihmiset asiaa hallitsevat säännöt? Pystyvätkö he opettamaan niitä muille?

Viisas: — Yleensä eivät. Se on kyky, joka on saatu perinnöksi tai itse keksitty, ja kaikki, mitä nämä ihmiset tietävät on, että he voivat sitä käyttää samoin kuin magnetisoija tietää voivansa tehdä määrätyn asian käden käänteellä tietämättä mitään magnetismin periaatteista. He ovat yhtä tietämättömiä tämän kummallisen ilmiön perusteesta kuin meidän aikamme fysiologit niin
tavallisen ilmiön kuin haukottelun toiminnasta ja syystä.

Oppilas: — Mihin luokkaan tämä tiedoton voimankäyttö on luettava?

Viisas: — Luonnollisen magian piiriin, jota materialistinen tiede ei voi milloinkaan hävittää. Se on kosketuskohta luonnon ja sen lakien kanssa. Sen ovat säilyttäneet alemmat kansankerrokset, nuo ihmiset, jotka muodostavat suurimman osan kansasta, ja joista "sivistyneet luokat" ovat tietämättömät. Huomaatte, ettei Lontoon tai Pariisin tai New Yorkin salongeissa käytetä, mantroja, säännönmukaisia sen enempää kuin säännöttömiäkään. Seurapiirit, jotka ovat liian sivistyneitä ollakseen luonnollisia; ovat omaksuneet kielenkäytön, joka soveltuu salaamiseen ja pettämiseen, niin ettei mantroja voida tutkia sen vaikutuspiirissä.

Esimerkki yksinkertaisesta mantrasta on sana "vaimo". Kun se lausutaan, nostaa mieleen sisältämänsä merkityksen kokonaisuudessaan. Ja jos se lausuttaisiin jollakin muulla kielellä, sana vastaisi samaa perusajatusta. On myös lauseita, jotka soveltuvat määrättyihin yksilöihin ja joiden käyttö edellyttää niiden luonteen tuntemista, joihin se kohdistuu. Kun sellaisia mantroja käytetään, syntyy niiden kohteena olevan henkilön sielunelämässä erikoislaatuinen ja kestävä väreily, joka yllyttää häntä toteuttamaan ajatuksen ilmaiseman teon tai joka herättämillään ajatuksilla ja sisäisellä vastakohdalla aiheuttaa hänen elämässään täydellisen muutoksen. Niin pian kuin vaikutus alkaa tuntua mantrakin voidaan unohtaa, koska tottumuksen laki silloin vaikuttaa aivoissa.

Tämän lisäksi on huomattava, että ihmisryhmiin vaikuttavat mantranluontoiset lauseet. Tämä nähdään suurten yhteiskunnallisten tai muiden häiriöiden aikana. Syy on sama tässä kuin edelläkin. Joku herättää ihmisten mielessä ajatuksen, joka vastaa kansan tarpeita tai ilmaisee siihen kohdistuvan sorron, ja vuorovaikutusta ajatuksen ja sanojen muodon välillä kestää siihen saakka kun tulos on saatu aikaan. Näkökyvyltään pätevälle okkultistille asia kuvastuu sanojen "resonanssina", joka liittyy tunteiden, pyyteiden, pyrkimysten koko ketjuun, ja nämä kasvavat ja voimistuvat sitä mukaa kuin vapautus tai muutos lähestyy. Ja mitä suurempi on ajatuksen vallassa olevien ihmisten lukumäärä, sitä vakavampi on seuraus Erinomainen esimerkki tässä suhteessa on englantilainen lordi Beaconsfield. Hän tunsi mantroja ja keksi tuon tuostakin niitä muistuttavia lauseita. "Kunniallinen rauha" oli yksi sellainen, "tieteellinen rintama" toinen, ja kolmas, hänen viimeisensä, jolla tuli olemaan muita laajempi vaikutus, mutta jonka kuolema esti hänet esittämästä: "Intian keisarinna". Englannin kuningas Henrik yritti myös tätä systeemiä edes syytä tietämättä liittäessään arvonimiinsä "uskon puolustajan" nimityksen. Nämä esimerkit palauttavat toisia mieleenne.

Oppilas: — Nämä mantrat eivät sovellu kuin ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Ne eivät vaikuta elementaaleihin, mikäli ymmärrän tarkoituksenne. Eivätkä ne riipu niinkään äänestä kuin ajatuksia herättävistä sanoista. Olenko oikeassa, ja onko totta, että on alue, jolla määrätyt äänteet herättävät vaikutuksia akaashassa, ja joiden avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin, eläimiin ja elementaaleihin mistään kielestä riippumatta?

Viisas: — Olette oikeassa. Olemme puhuneet vain luonnollisista tiedottomasti käytetyistä mantroista. Tieteelliset mantrat kuuluvat mainitsemaanne luokkaan. Sopii epäillä, tokko niitä voi löytää nykyaikaisista länsimaisista kielistä — kaikkein vähimmin englantia puhuvien kansojen keskuudesta, joiden kieli muuttuu jatkuvasti niin, etteivät Chaucerin edeltäjät enää ymmärtäisi meidän päiviemme englantilaista. Mantroja kätkettiin vanhassa sanskritissa ja sitä edeltäneessä kielessä. Lait, jotka niiden käyttöä hallitsevat, ovat myöskin ndissä kielissä eivätkä nykyaikaisissa filologisissa varastoissa.

Oppilas: — Olettakaapa kuitenkin, että joku saavuttaisi taidon käyttää vanhoja ja oikeita mantroja. Voisiko hän silloin vaikuttaa englantia puhuvaan henkilöön käyttämällä englanninkielisiä sanoja?

Viisas: — Varmasti, ja kaikilla adepteilla on kyky kääntää ankarasti säännönmukainen mantra toiselle kielelle, niin että yksi ainoa heidän lausumansa lause vaikuttaa suunnattomasti henkilöön, jolle se on osoitettu kirjoitettuna tai ääneen lausuttuna.

Oppilas: — Emmekö jollakin tavalla voisi tässä jäljitellä adepteja?

Viisas: — Luonnollisesti. Teidän pitäisi tutkia yksinkertaisten mantrojen muotoja päästäksenne perille kaikkien henkisen avun tarpeessa olevien olentojen sisäisestä puolesta. Silloin tällöin keksisitte eräitä sanoja, jotka ovat soineet ihmissielussa, ja jotka ovat herättäneet sellaisen vaikutuksen, että se, joka on kuullut ne, on suunnannut pyrkimyksensä henkisiin asioihin.

Oppilas: — Kiitän opastuksestanne.

Viisas: — Johdattakoon Brahmamantram teitä ikuiseen totuuteen. — OM.

Suom. J. Ptn

Ruusu-Risti – syyskuu 1933

Alkuperäinen artikkeli: http://www.blavatsky.net/theosophy/judge/articles/mantrams.htm


 Etusivu   Sekalaiset