Pyöreän pöydän liitto

Varsinaisen Teosofisen Seuran ulkopuolella, mutta kuitenkin sen päämääriä toteuttaen, on Englannin teosofinen nuoriso – samalla tavalla kuin meidän maamme teosofinen nuoriso parhaillaan on järjestäytymässä – liittynyt liitoksi, joka kantaa Pyöreän Pöydän nimeä Arthur-kuninkaan, "ritareista jaloimman", muinaisen ritarikunnan mukaan. Arthurin ritarit kelpaavat uljuudessa, totuuden ja oikeuden rakkaudessa ja uskollisuudessa kuninkaalle esimerkiksi kenelle hyvänsä, joka tahtoo noita hyveitä toteuttaa. Siksipä onkin Englannin nuoret teosofiset veljemme valinneet heidät esikuvakseen ja tunnuslauseekseen omaksuneet Arthurin ritarikunnan kultaisen lupauksen: vietä elämäsi puhtaasti, puhu totta, oikaise väärää, seuraa Kuningasta.

Ennen kuin pyrkijä pääsee Pyöreän Pöydän jäseneksi, tulee hänen olla täyttänyt 13 vuotta, jolloin hänet otetaan "kokelaaksi" eli "liittolaiseksi". Oltuaan ainakin kaksi vuotta kokelaana ja täytettyään perin pohjin kaikki ne siveelliset ja ulkonaiset velvollisuudet, jotka kuuluvat kokelaille, otetaan hänet "toveriksi". Nyt on hän vasta varsinainen "Pöydän" jäsen, jonka tulee kunnialla täyttää paikkansa todellisena ritarikandidaattina. Täytettyään 21 vuotta ja suoriuduttuaan onnellisesti kaikenlaisista "kokeista", jotka ritariksi pyrkijälle asetetaan, annetaan hänelle ritarin oikeudet ja samalla hän ottaa myös ritarin velvollisuudet. Hänen tulee silloin kerätä ympärilleen 12 toveria tai kokelasta (vähempikin riittää, jollei hän voi saada täyttä määrää kokoon) ja muodostaa oma Pöytä, jonka ritarillinen esikuva ja johtaja hänen tulee olla.

Mitä sitten nämä kokelaat ja toverit ja ritarit tekevät? Poimimme tähän muutamia heidän säännöistään ja lupauksistaan, joita jokainen sitoutuu noudattamaan. Itsekasvatus on heidän ensimmäinen ja viimeinen ohjeensa ja siinä erotetaan kolme kohtaa: 1. Muistaa jotakin; 2. Tehdä jotakin; 3. Olla jotakin. – Ensimmäinen sääntö velvoittaa jäsenen joka aamu muistamaan Kuningasta, sitä suurta Kuningasta, "jonka kuningaskuntana on maailma ja jonka valtaistuimena on ihmisen sydän". Hänen tulee ajatella jumalallista Mestaria ja toistaa hitaasti ja ajatuksella mielessään seuraava harras toivomus: "Puhdas elämä, avoin mieli, tahraton sydän, terävä äly, veljeys kaikkia kohtaan, valppaus Kuningasta palvelemaan. Eläkäämme näiden ihanteiden valossa. Olkaamme todellisia tovereita ja levätköön Kuninkaan siunaus meidän kaikkien yllä." Hän voi myöskin ajatella yhtenä aamuna vain yhtä ainoata lausetta, ja jos hän tässä mietiskelyssään pysyy uskollisena, muodostuu hänen ympärilleen voimakas, ystävällinen ajatuskuva, joka on aina hänen kanssaan. – Toinen sääntö "tehdä jotakin", määrittelee hänen suhteensa koko ympärillään olevaan maailmaan. Alempiaan kohtaan, joihin kuuluu kasvi- ja eläinmaailma ja kaikki itseään heikommat olennot, tulee hänen osoittaa sääliä ja huolenpitoa. Vertaisia ovat samanikäiset ja samanlaisessa asemassa olevat, ja heitä vastaan on hänen velvollisuutensa olla todellinen toveri ja ystävä. Ei yksikään Kuninkaan palvelija voi milloinkaan puhua epäystävällisesti ystävästään hänen selkänsä takana, vaan hän on aina valmis puolustamaan häntä ja tarjoamaan hänelle apuaan, milloin hyvänsä hän tarvitsee. Ylempiä ovat kaikki iältään vanhemmat ja maailman suuret Voimat. Niitä tulee hänen palvella ja kunnioittaa. – Kolmas sääntö: "olla jotakin", sisältää ne ominaisuudet, jotka jäsenen tulee koettaa vaatia itseltään ollakseen arvokas seuraamaan Mestaria. Puhdas elämä on ainoa, mitä siihen vaaditaan. Siihen kuuluu: ulkonainen puhtaus, kohtuus ravinnossa ja järkiperäinen terveydenhoito, puheen ja ajatuksen hallinta (hän lupaa esimerkiksi olla aina vaiti vanhempien henkilöiden läsnä ollessa, jollei hänen mielipidettään erityisesti kysytä, taikka hän harjoittaa ajatuksen keskitystä luomalla säännöllisesti määrättyjä ajatuskuvia).

Jokaisen toverin tulee joka aamu viettää ainakin viisi minuuttia mietiskelyssä, jossa hän selvästi ja voimakkaasti ajatellen läpikäy ensimmäisen säännön eri kohdat. Tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa tulee jokaisen toverin kertoa sille ritarille, jonka pöytään hän kuuluu, missä määrin hän on toteuttanut näitä sääntöjä. Jos hän haluaa, voi hän saada kahden kuukauden "virkaloman" vuodessa, jolla ajalla hän ei ole velvoitettu noudattamaan toverille kuuluvaa elämäntapaa; ensiksi hänen tulee kuitenkin keskustella siitä ritarinsa kanssa. Kullakin pöydällä on vielä oma erikoinen suuntansa eli tehtävänsä, jota etupäässä pyrkii toteuttamaan. Esimerkiksi yksi tahtoo tehdä lootustyötä opettamalla nuorempia lapsia; toinen tahtoo olla apuna teosofisessa työssä, kolmas työskentelee veljeysaatteen puolesta, neljäs voi liittyä näkymättömien auttajien työhön jne. Kaikenlaisia työaloja varten voi muodostua oma Pöytä.

Pyöreän Pöydän järjestö on levinnyt laajalle myöskin vieraisiin maihin. Kertomuksista näkyy, että nuoriso on suuresti innostunut tällaiseen toimintatapaan ja jokainen koettaa parhaansa mukaan olla osallisena palvelemassa sillä tavalla ihmiskuntaa. Järjestön suojelija Annie Besant sanoo: "Kadehdittava karma on niillä, joille jo nuorena avautuu tilaisuus koettaa toteuttaa kaipausta tehdä Mestarien työtä. Siveellistä tarmoa siinä tarvitaan, ja kasvakoon lujaksi jokainen liitto, joka pyrkii jäsenissään sellaista kehittämään."

Tietäjä — marraskuu 1911

Kieliasua on uudistettu sisältöön puuttumatta.


Etusivu

Sekalaiset