Pekka Ervast

Sisäinen mestari

Jokaisen ihmisen, joka pyrkii totuuteen, jokaisen ihmisen, joka haluaa kehittyä henkisesti, hänen täytyy omassa sisässään muodostaa pyhä looshi. Hänen täytyy muodostaa sellainen temppeli, niin kuin on myös sanottu, omasta sielustaan, omasta hengestään hänen täytyy todella valmistaa Herralle temppeli omassa sisässään. Ja kun hän valmistaa, rakentaa Herralle tämän temppelin omassa sisässään, niin silloin hän itse, hänen paras ja korkein itsensä on oleva siinä mestarina. Se mestari on oleva siinä yksinvaltias, sitä mestaria on kaikkien toteltava. Kaikki äänet, jotka hänen sisässään nousevat, ne vaietkoon ja kuunnelkoot mestarin ääntä. Hänen kaikista parhain, sisäisin itsensä olkoon se ainoa, jonka ääni saa kuulua tuossa pyhässä looshissa hänen sisässään. Koska ainoastaan sillä tavalla, että hän varmentaa, että hän hiljentää, että hän panee äänettömäksi kaikki muut äänet omassa itsessään, kaikki alemmat äänet, kaikki alempien vaistojen ja itsekkyyden äänet, ainoastaan sillä tavalla, että hän nuo kaikki panee vaikenemaan, Jumalan äänet sitten voivat kuulua hänen looshissaan. Sillä silloin hänen oma sisäinen itsensä, jonka hän on asettanut mestariksi looshissaan, voi tulla hänen Jumalansa välikappaleeksi, hänen Jumalansa puhetorveksi, ja hän kuulee siinä looshissa silloin hiljaisuuden äänen. Sillä juuri siinä pyhässä looshissa, jonka ihminen rakentaa omassa sisässään, siinä temppelissä yksin voi kuulua hiljaisuuden ääni. Ja kuitenkin ihmisen ainoa pelastus, ainoa henkinen nousu, hänen ainoa henkinen elämänsä on siinä, että hän on sisässään muodostanut sellaisen pyhätön, että hiljaisuuden ääni voi kuulua.

Poiminto puheesta Ruusu-Risti-vapaamuurareille


Etusivu Pekka Ervast