Crata Repoa

eli

vihkimykset

egyptiläisten pappien

vanhaan, salaiseen järjestöön

Alkuteos:

CRATA REPOA. Oder Einweihungen in der alten geheimen Gesellschaft der Egyptischen Priester.

Berliini 1778. Käännös on tehty 1785 painoksesta, jonka teksti näyttää olevan yhtäpitävä 1778 painoksen kanssa.


Alkuvalmistukset

vihkimykseen CRATA REPOAAN

Jos jollakin oli halua liittyä CRATA REPOA -järjestöön, oli hänen ensin hankittava joltakin aikaisemmin vihityltä erikoinen suositus sitä varten.

Tällaisen antoi tavallisesti kuningas itse papeille osoitetulla kirjelmällä.

Mutta papit lähettivät hänet ensin Heliopoliksesta Memfikseen opettajien luo; Memfiksestä hänet osoitettiin Thebaan1.

Vihdoin hänet ympärileikattiin.2

Heti sen jälkeen kiellettiin häneltä eräät ruokalajit3, eikä hän saanut enää juoda viiniä, ennen kuin hän korkeammalla asteella vain erikoistapauksissa sai luvan siihen.

Sitten tuli hänen viettää useita kuukausia vangitun tavoin maanalaisessa luolassa ajatuksiinsa sulkeutuneena. Hän sai luvan kirjoittaa muistiin ajatuksensa, jotka sittemmin tarkoin tutkittiin, sillä niiden avulla opittiin tuntemaan uuden jäsenen ymmärtämiskyky.

Tämän jälkeen hänet vietiin Hermespatsailla koristettuun ja siveyskäskyillä varustettuun käytävään; nämä hänen oli opittava ulkoa.4

Niin pian kun hän oli ne oppinut ulkoa, tuli Themosphores5 hänen luokseen. Hänellä oli kädessään vahva ruoska, jolla hän pidätti roskajoukkoa Epäpyhien portin ulkopuolella. Tämän portin kautta hän vei vihittävän.

Hänen silmänsä peitettiin ja hänen kätensä sidottiin vahvoilla liimatuilla nauhoilla.


Ensimmäinen aste

Pastophoris eli oppilas,

jonka tehtävänä oli Ihmisten portille vievän sisäänkäytävän oven vartiointi.

Niin pian kun oppilas oli valmistettu luolassa, tarttui Themosphores hänen käteensä6 ja vei hänet Ihmisten portille.7

Saapuessaan sen luo Themosphores löi olalle vanhempaa Pastophorista, joka oli asetettu vartioimaan ovea. Tämä ilmoitti heti oppilaan koputtamalla ovelle.8

Sitten kun hän oli vastannut muutamiin hänelle tehtyihin kysymyksiin, Ihmisten portti avautui päästääkseen sisään vihittävän.

Täällä hierofantit asettivat hänelle erilaisia kysymyksiä, ja hänen oli annettava niihin tarkka vastaus.9

Sen jälkeen oppilasta kuljetettiin ympäri Biranthaa.10 Tämän kestäessä puhalsi tuuli, joka oli keinotekoisesti aikaansaatu, ja vihittävän päälle annettiin sataa. Salamat leimahtelivat hänen kasvojensa edessä, ja pelottava ukkonen jyrisi hänen korvissaan.11

Ellei oppilas antanut minkään pelottaa itseään, luki Menies eli lainlukija hänelle CRATA REPOAN peruslait, jotka hänen oli hyväksyttävä. Jos hän sitoutui täydellisesti niitä noudattamaan, vei Thesmophores hänet Hierofantin luo, jonka eteen hänen oli paljastetuin polvin polvistuttava, ja terävä miekka kurkkuaan vasten ojennettuna vannottava uskollisuutta ja vaiteliaisuutta, ja Aurinko, kuu ja tähdet kutsuttiin todistajiksi hänen sanojensa todenperäisyydestä.12

Kun vala oli tehty, paljastettiin oppilaan silmät, ja hänet asetettiin kahden pylvään väliin, jotka olivat nimeltään Betilies ja muodoltaan nelikulmaiset.13

Pylväiden välissä oli seitsenaskelmaiset portaat ja kahdeksan erilaisilla kuvioilla varustettua ovea.14 Oppilaalle ei kuitenkaan vielä selitetty näitä esineitä, vaan hierofantti piti hänelle seuraavanlaisen puheen:

"Käännyn Teidän puoleenne, jotka olette oikeutetut minua kuuntelemaan. Sulkekaa kaikki ovet lännessä, jotta epäpyhät ja pilkkaajat eivät pääsisi sisälle. Mutta Te Mene Musée eli taivaallisen tutkimustyön lapset, kuunnelkaa Te puhettani! Esitän teille suuria totuuksia. Välttäkää ennakkoluuloja ja intohimoja, jotka loitontavat teitä tosi onnellisuuden tieltä. Suunnatkaa ajatuksenne jumalalliseen olentoon ja pitäkää hänet aina silmienne edessä, jotta siten oppisitte ohjaamaan sydäntänne ja luonnettanne. Jos tahdotte saavuttaa onnellisuuden varman polun, niin muistakaa, että aina vaellatte Kaikkivaltiaan silmien edessä, joka on luonut maailman. Hän on ainoa olento, joka on luonut kaikki kappaleet ja ylläpitää niitä. Hän näkee kaiken. Kukaan kuolevainen ei voi nähdä häntä eikä kukaan Meneh kestä hänen katsettaan."15

Puheen jälkeen ilmoitettiin oppilaalle, että portaat, jonka puolia pitkin hänen oli kuljettava, on vertauskuva sielunvaelluksesta. Myöhemmin hänelle opetettiin, että jumalien nimillä oli aivan toinen merkitys kuin mitä kansa luuli.

Hän sai tietää mistä johtuivat tuuli, salama ja ukkonen. Tämä aste oli omistettu lyhyesti sanoen luonnontieteille.

Lisäksi hän oppi anatomiaa ja lääketiedettä.

Hän sai myös oppia symbolisen kielen ja tavallisen hieroglyfisen kirjoituksen.16

Heti kun hänet oli vastaanotettu antoi Hierofantti hänelle tunnussanan, jonka avulla kaikki vihityt tunsivat toisensa, ja joka oli AMOUN. Se merkitsi: ole vaitelias.17

He tunsivat toisensa myös erikoisen kädenotteen kautta.18

Sitten hän sai jonkinlaisen päähineen, joka oli tehty pyramidin muotoiseksi. Vyötärölleen he kiersivät vyöliinan, jota he nimittivät XYLONIKSI. Kaulassaan hän kantoi eräänlaista kaulusta, joka tasaisena kaartui rinnalle. Muuten hän kulki alastomana ja hänen tehtävänsä oli vartioida Ihmisten porttia niin usein kuin hän oli vuorossa.

Toinen aste

Neocoris

Annettuaan oppivuotensa aikana näytteitä taidostaan, Pastophorikselle määrättiin ankara paasto.19

Sen suoritettuaan Neocoris vietiin mustaan huoneeseen, jota nimitettiin Endimioniksi20.

Maukkaat ruuat, joita ihanat naiset kantoivat hänelle, virkistivät hänen heikentyneitä voimiaan. Nämä olivat pappien rouvia, jotka Dianan seuralaisten lailla, kävivät hänen luonaan koettaen kaikin tavoin kiihottaa häntä rakkauteen.

Kun hän oli kestänyt tämän kokeen, tuli Thesmosphores jälleen hänen luokseen tehden hänelle muutamia kysymyksiä.

Annettuaan niihin oikeat vastaukset Neocoris vietiin kokoukseen. Stolista eli vedenkantaja valoi vettä hänen päälleen. Tämän johdosta tuli hänen vakuuttaa viettäneensä siveätä ja puhdasta elämää. Heti kun tämä oli suoritettu, tuli Thesmosphores juosten hänen luokseen kantaen elävää käärmettä, heitti sen hänen päälleen ja otti vyötäisliinastaan esille lisää käärmeitä21.

Myös koko kokoushuone oli Neocoriin pelottamiseksi täynnä käärmeitä22.

Mitä järkähtämättömämmin hän kesti kokeen, sitä enemmän hän sai kiitosta tultuaan vastaanotetuksi.

Hänet vietiin jälleen kahden korkean pylvään luo, joiden väliin oli kuvattu aarnikotka työntämässä pyörää edellään.23

Hänelle selitettiin pylväiden kuvaavan itämaita ja länsimaita. Aarnikotka oli auringon vertauskuva, pyörä ja sen neljä puolapuuta kuvasivat neljää vuodenaikaa.

Hänelle opetettiin myös taito suunnata vesivaaka. Samalla hän sai ohjausta geometriassa ja rakennustaidossa sekä oppi käyttämään kaikkia mittoja ja laskutapoja, joita hänen sittemmin tuli käyttää hyväkseen. Arvomerkikseen hän sai käärmeestä punotun sauvan ja tunnuksekseen sanan: HEVE, samalla kun hänelle kerrottiin ihmissuvun lankeemuksesta.24 Hänen merkkinsä oli asettaa molemmat kädet ristiin rinnoille.25 Hänen virkanaan oli pylväiden peseminen.

Kolmas aste

Kuoleman portti,

jolloin vastavihitty kantoi nimeä Melanephoris.

Taidot ja hyvä käytös oikeuttivat Necorikselle pääsyn tälle asteelle. Hänelle ilmoitettiin hetki, jolloin hänet vastaanotettaisiin. Thesmosphores vei hänet eteiseen, jonka sisäänkäytävän yläpuolella oli sanat: Kuoleman portti.

Tämä huone oli täynnä palsamoitujen ruumiiden ja sarkofagien kuvia. Kaikki seinät riippuivat niitä täynnä. Ja koska tämä oli se paikka, jonne kaikki ruumiit tuotiin, löysi uusi Melanephoris täällä Paraskistit26 ja kaikki Heroit27 työssään. Keskellä huonetta lepäsi arkussaan Osiris, joka murhaiskun johdosta oli vielä veren tahrima.

Uudelta Melanephorikselta kysyttiin, oliko hän ottanut osaa herransa murhaan. Kun hän oli antanut kieltävän vastauksen, tarttui häneen kaksi Tapixeytia28.

He veivät hänet saliin, jossa olivat kaikki muut Melanephorikset kokonaan mustiin puettuina. Itse kuningas, joka aina otti osaa tähän toimitukseen, puhutteli häntä, kuten näytti, hyvin ystävällisesti ja pyysi häntä, ellei hän uskonut omaavansa kylliksi sydäntä kestämään kokeita, joita hänelle tultaisiin asettamaan, mieluimmin ottamaan vastaan kultaisen kruunun, jonka hän täten ojentaa hänelle.

Mutta uutta Melanephorista oli jo edeltäpäin neuvottu heittämään kruunu maahan ja polkemaan sitä jaloillaan.29

Silloin kuningas huusi: Solvaus, kostoa! kohotti uhrikirveen ja löi sillä Melanephorista kevyesti päähän.30

Molemmat Tapixeytit kaatoivat nyt Melanephoriksen selälleen maahan, ja Paraskistit kietoivat hänet muumiokääreisiin. Tämän kestäessä itkivät kaikki hänen ympärillään. Sen jälkeen he veivät hänet jälleen ovelle, jonka yläpuolella luki: Henkien pyhättö. Oven avautuessa salamat leimahtelivat ja ukkonen jyrisi voimakkaasti valekuolleen ympärillä.31

Charon otti ruumiin, ikään kuin se olisi ollut henki, veneeseensä ja vei sen maanalaisten tuomarien eteen. Pluto istui tuomioistuimellaan, Rhadamantus ja Minos olivat hänen sivullaan, samoin myös Aethon, Nycteus, Alaster ja Orpheus.32

Hänelle tehtiin ankaria, koko hänen entistä elämäänsä koskevia kysymyksiä ja vihdoin hänet tuomittiin jäämään näihin maanalaisiin käytäviin. Hänet vapautettiin kääreistä ja hän sai uutta opetusta, joka sisältyi seuraaviin lauseisiin:

1. Olla koskaan himoitsematta verta, ja auttaa kanssaveljiään hengenhädässä.

2. Olla koskaan jättämättä kuollutta hautaamattomaksi.

3. Odottaa ylösnousemusta kuolleista ja tulevaa tuomiota.

Tämän jälkeen tuli hänen jonkin aikaa harjoittaa maalausta oppiakseen koristelemaan muumioarkkuja ja -kääreitä. Hän sai opastusta erikoisessa kirjoitustavassa, jota nimitettiin hierogrammaattiseksi, ja jota hän pian tuli tarvitsemaan, sillä Egyptin historia, kuvaus maailmasta ja tähtitieteen alkuopetukset olivat kirjoitetut tällä tavalla. Häntä opetettiin myös valmiudessa osata pitää julkisia hautauspuheita. Hänen merkkinsä oli eräänlainen ote kuoleman voiman vastustamiseksi. Hänen tunnussanansa oli MONACH CARON MINI, lasken vihan päiviä.

Hän sai olla näissä maanalaisissa käytävissä, kunnes huomattiin, oliko hän kelvollinen saavuttamaan uutta tietoa, vai täytyikö hänen ruveta Paraskistiksi tai Heroiksi; sillä täältä häntä ei laskettu ulos milloinkaan, ellei hän osoittanut omaavansa todellista tietoa.

Neljäs aste

Varjojen taistelu33

Chistophoris

Kun vihan päivät, jotka tavallisesti kestivät puolitoista vuotta, olivat ohi, tuli Thesmosphores jälleen hänen luokseen, tervehti häntä ystävällisesti ja pyysi häntä seuraamaan itseään antaen hänelle miekan ja kilven.

He kulkivat pitkin hämäriä käytäviä kunnes tapasivat eräitä hirvittävän näköisiä olentoja, jotka hyökkäsivät heidän kimppuunsa huutaen: PANIS. Thesmosphores käski häntä puolustautumaan urhoollisesti ja vastustamaan kaikkia vaaroja. Hän joutui vihdoin vangiksi, jolloin hänen silmänsä jälleen sidottiin ja hänen kaulaansa solmittiin silmukka, kuitenkin niin ettei hän tukehtunut siihen.

Tämän jälkeen hänet laahattiin pitkin maata saliin, jossa hän tuli korotettavaksi uuteen asteeseen.

Varjot pakenivat uudella äkkinäisellä kirkunalla.

Vihittävä nostettiin maasta ja vietiin kokonaan uupuneena kokoukseen. Hänen silmänsä vapautettiin peitteestä ja hän näki olevansa loisteliaasti sisustetussa salissa, jonka seinillä riippui mitä ihanimpia maalauksia. Itse kuningas ja Demiurgi34 olivat saapuvilla.

Kaikki kantoivat Alydeita35.

Heidän ympärillään istuivat Stolistat eli vedenkantajat, Hierostalista eli kirjuri kynä pistettynä päähineeseen, Zacoris, joka hoiti kassaa ja Komastis, joka huolehti aterioista.

Odos eli puhuja (Laulaja) piti puheen, jossa hän toivotti uudelle Chistophorikselle onnea päätöksessään. Hän oli kuitenkin vasta suorittanut toisen puolen työstään, josta hänen oli suoritettava näytteitä.

Sen jälkeen hänelle ojennettiin juoma, joka oli kovin karvas maultaan, nimeltä Cyce36. Hänen oli juotava se. Sitten hänelle annettiin Minervan, jota myös nimitettiin Isikseksi, kilpi, hänet puettiin Anubiksen eli Mercuriuksen saappaisiin ja Orcuksen päähineellä varustettuun kaapuun. Hän sai miekan ja häntä käskettiin hakkaamaan pään poikki henkilöltä, jonka hän tuli tapaamaan tuolla luolassa, ja tuomaan sen kuninkaalle. Läsnäolevat huusivat: NIOBE: se on vihollisen luola. Luolassa hän näki ihmeen ihanan naisen, joka näytti aivan elävältä, mutta joka oli tehty hienoista rakoista ja nahoista.

Hänen luokseen astui uusi Chistophoris, tarttui häntä tukkaan ja katkaisi hänen kaulansa. Pään hän vei kuninkaalle ja Demiurgille, jotka ylistivät hänen urotyötään kertoen, että hän oli hakannut pään Gorgolta37, joka oli ollut naimisissa Typhonin kanssa ja oli Osiriksen murhan aiheuttaja. Hänen tuli aina olla pahan kostajana. Hän sai nyt luvan ruveta alati käyttämään pukua, joka hänelle tultaisiin antamaan, ja hänen nimensä merkittiin kirjaan, jossa maan kaikki tuomarit olivat lueteltuina.

Hän sai vapaasti seurustella kuninkaan kanssa. Jokapäiväisen ruokansa hän sai hovista.38

Hänelle annettiin maan kaikki lakiteokset ja arvomerkki, jota hän kuitenkin sai kantaa vain Chistophorista vastaanotettaessa tai Saisin kaupungissa. Se kuvasi Isistä eli Minervaa huuhkajana.

Samalla hänelle selitettiin, että ihminen oli syntyessään yhtä sokea kuin huuhkaja, ja että kokeet ja viisaus tekivät hänestä ihmisen. Kypärä kuvasi viisauden korkeinta astetta, Gorgonin pää intohimojen alistamista. Kilpi kuvasi turvaa pilkkapuheita vastaan, pilarit kestävyyttä, vesiastia tiedonjanoa, viini ja nuolet valmiutta. Keihäs esitti houkuttelua, sillä puhe saattaa samoin kuin sekin haavoittaa toista matkan päästä. Palmun ja öljypuun oksa kuvasivat rauhaa.39

Myöhemmin hänelle ilmoitettiin, että suuren lainsäätäjän nimi oli Ioa.40

Tämä sana oli myös heidän tunnussanansa.

He pitivät myös silloin tällöin kokouksia, joihin eivät muut kuin Chistophorikset saaneet ottaa osaa.

Sellaisen kapitulin nimi oli Pyron.41

Heillä oli myös kapitulisana, nimittäin Sasychis42.

Hänen täytyi myös oppia ammanista kieltä.43

Viides aste

Balahate

Chistophoriksella oli oikeus vaatia pääsyä tälle asteelle, eikä Demiurgi voinut kieltää häneltä sitä.

Hänet vietiin siis kokouspaikalle, jossa kaikki jäsenet olivat häntä vastassa johdattaen häntä saliin. Siellä esitettiin eräs näytelmä, jota hänen oli katseltava ja joka sittemmin selitettiin hänelle. Eräs Orukseksi nimitetty henkilö kulki muutamien, soihtua kantavien Balahatein seuraamana ympäri salia, ja he näyttivät etsivän jotakin. Vihdoin näkyi Orus paljastavan miekkansa. Sen jälkeen nähtiin Typhonin istuvan murheen painamana murhaajana luolassa, jonka yli tulenlieskat löivät. Orus lähestyi häntä. Mutta Typhon nousi näyttäen koko kammottavan ulkomuotonsa. Hänellä oli sata päätä. Koko hänen ruumiinsa oli suomusten peitossa, ja hänen käsivartensa olivat kauhean pitkät. Siitä huolimatta Orus astui hänen luokseen, kaatoi hänet maahan ja surmasi hänet. Hänen ruumiinsa heitettiin, sitten kun pää oli hakattu poikki, luolaan, josta hirveät tulenlieskat leimahtivat esiin. Mutta päätä näytettiin jokaiselle hiljaisuuden vallitessa.

Uusi Balahate sai nyt tietää, että Typhon merkitsi tulta, joka oli elementeistä kauhein, mutta jota ilman maailmassa ei voitaisi mitään aikaansaada. Orus, työ ja uutteruus voivat kuitenkin sen avulla luoda hyötyä maailmaan, sillä niiden avulla saadaan sen suuri voima taltutetuksi.

Tämän jälkeen Balahat sai tietoja kemiasta, ja jos häntä halutti, niin hän saattoi olla mukana tässä tutkimustyössä.

Tästä lähtien hänen tunnussanansa oli CHYMIA.

Kuudes aste

Astronomus Jumalien portilla

Tämän asteen yhteydessä oli eräitä alkuvalmisteluja, ja vihittävä kahlehdittiin raudoilla ja köysillä ennen kokoushuoneeseen astumistaan.

Tämän jälkeen Thesmophores vei hänet ensin takaisin Kuoleman portille, jolla oli moniaskelmaiset portaat. Näitä portaita myöten hänen oli laskeuduttava alas. Luolassa, joka oli täytetty vedellä, hän näki niiden ruumiit, jotka veljestöä kohtaan pettureina oli surmattu. Häntä varoitettiin heidän kohtalostaan, vietiin jälleen takaisin, jonka jälkeen hän sai tehdä uuden valan. Sen vannottuaan hänelle selitettiin koko jumaluustaruston alkuperä ja annettiin ohjeita käytännöllisessä tähtitieteessä. Hänen täytyi viettää yönsä tähtitaivaan tarkkaamisessa ja auttaa astronomeja heidän työssään.

Häntä varoitettiin astrologeista ja horoskoopeista, sellaisia kohtaan he tunsivat todellista kammoa ja inhoa, sillä ne olivat kaiken epäjumalanpalveluksen ja epäuskon alku. Nämä väärät kansan opettajat olivat ottaneet tunnuksekseen sanan PHOENIX, josta Astronomit heitä pilkkasivat.44

Kun hänet oli otettu vastaan tähän asteeseen, vietiin hänet Jumalien portille, joka avattiin hänelle. Täällä hän löysi kaikkien jumalien muotokuvat, ja itse Demiurgi kertoi hänelle heidän koko historiansa salaamatta mitään. Myös näytettiin hänelle järjestön aikaisempien esimiesten sarja ja luettelo sen ympäri maailman löytyvistä jäsenistä. Hänelle opetettiin myös eräs pappien tanssi, jonka kulku kuvasi tähtien liikkeitä radoillaan.45 Hänen tunnussanansa oli IBIS, joka merkitsi kurkea ja oli valveutuneisuuden esikuva.

Seitsemäs aste

46Propheta eli pikemmin Saphenath Pancah, mies joka tuntee salaisuudet

Tämä oli viimeinen ja arvokkain aste, jossa kaikki salaisuudet selitettiin tarkemmin. Astronomus ei voinut saavuttaa tätä astetta ilman kuninkaan, Demiurgien ja kaikkien korkeampien jäsenten lupaa ja suostumusta.

He pitivät julkisia juhlia, jolloin aina kansalle täytettiin kaikki pyhätöt. Näitä juhlia nimitettiin Pamylach47.

Juhlien jälkeen he menivät yöllä salaa kaupungin ulkopuolelle erääseen taloon, joka oli rakennettu neliön muotoon. Se sisälsi useita huoneita, jotka olivat kaikki koristetut ihmiselämää kuvaavilla maalauksilla.48

Näitä taloja nimitettiin Maneras49, sillä kansa luuli, että niissä pidettiin kanssakäymistä vainajien kanssa. Kun he saapuivat tällaiseen taloon, jota ympäröivien pylväiden välissä seisoi vuorotellen sfinksi ja ruumisarkku, ojennettiin uudelle Profeetalle malja Oimellas50-nimistä juomaa, ja hänelle ilmoitettiin, että hänen kokeensa olivat päättyneet.

Hän sai ristin, jolla oli erikoinen merkitys ja jota hänen oli alati kannettava.51

Hän sai kauniin, valkoisen, poimullisen, avaran puvun, jota nimitettiin Etangi.

Hänen päähineensä oli nelinurkkainen.

Hänen merkkinsä oli pääasiassa se, että hän pisti kätensä ristiin avariin hihoihinsa.52

Hänen tukkansa leikattiin.53

Tämän jälkeen hän sai luvan lukea kaikkia salaisia kirjoja, jotka olivat kirjoitetut Ammonisella kielellä; hän sai sitä varten salakirjoituksen avaimen, jota nimitettiin kuninkaalliseksi rakennuskaareksi.54

Hänen saavuttamansa suuri etu oli siinä että hän sai ottaa osaa kuninkaanvaaliin.55

Hänen tunnussanansa oli Adon.56

Hän saattoi myös jonkin ajan kuluttua tulla virkamieheksi järjestöön ja päästä Demiurgiksi.


Palvelijat ja vaatetus

1. Demiurgilla, järjestön ylimmällä johtajalla oli yllään taivaansininen, tähdin koristeltu kaapu ja keltainen vyö.57

Kaulassaan hänellä oli kultaketju, jossa oli jalokivin ympäröity safiiri.

Hän oli myös koko maan korkein tuomari.

2. Hierofantti oli puettu suunnilleen samalla tavoin kuin demiurgi, vain sillä erotuksella, että hänellä oli kaulassaan risti.

3. Stolista, vedenkantaja oli puettu valkoiseen raidalliseen kaapuun ja jalassaan hänellä oli eräänlaiset saappaat. Hän oli koko vaatevaraston hoitaja.

4. Hierostolistan hatussa oli sulka ja hän kantoi mukanaan Lanonicon-nimistä sylinterin muotoista astiaa, jossa oli kirjoittamiseen tarkoitettua mustetta.

5. Thesmosphoreksen tehtävänä oli tuoda sisään kaikki vihityt.

6. Zacoris oli kassanhoitaja.

7. Komastiksen tuli huolehtia ruokailusta. Hänen alaisuudessaan olivat kaikki pastophores.

8. Odos oli puhuja ja laulaja.


Ateriat

Ennen aterialle istuutumista ruokailijoiden oli peseydyttävä.

He eivät saaneet juoda viiniä, vaan ainoastaan olutta.

Pöytäseurueelle näytettiin joko kokonainen luuranko tai butoi, (sarcopeja) ruumisarkku, jonka jälkeen odos aloitti Maneros-laulun "Oi kuolema, tule luoksemme oikealla hetkellä" johon kaikki jäsenet yhtyivät. Ruokailun päätyttyä kaikki menivät askareilleen ja tekemään havaintojaan tai vetäytyivät levolle, mikäli eivät avanneet jumalien porttia, birantaa astronomisia tutkimuksiaan varten, jolloin heidän tuli valvoa kokonaisia öitä ja tehdä havaintojaan.


Suomennos on julkaistu Yhteis-Vapaamuurarin aikakauslehdessä nro 3, joulukuu 1921 ja nro 4, tammikuu 1922. Suomentajan nimeä ei lehti mainitse. Suomennoksesta puuttui kohdat "Palvelijat ja vaatetus" ja "Ateriat". Ne on pyynnöstäni suomentanut Marja Haavisto. Lähteenä hän käytti 1778 painoksen tekstiä. J.M.


LIITE

Crata Repoa mainitaan Blavatskyn kirjassa Salainen oppi III osa, luvussa 32:

Egyptissä kaikki tärkeät kaupungit erotettiin kalmistostaan pyhällä järvellä. Samanlainen tuomioseremonia, kuten kuvataan Kuolleiden kirjassa – "tuossa arvokkaassa ja salaperäisessä kirjassa" (Bunsen) – joka tapahtui henkimaailmassa, tapahtui maan päällä muumion hautaamisen aikana. Neljäkymmentäkaksi tuomaria eli asessoria kokoontui rannalle ja tuomitsi ruumiista poistuneen "sielun" sen tekojen mukaan, jotka se oli tehnyt ruumiillistuneena. Sen jälkeen papit palasivat pyhälle alueelle ja opastivat noviiseja sielun todennäköisen kohtalon ja juhlallisen näytelmän johdosta, joka sen jälkeen tapahtui näkymättömässä maailmassa, jonne sielu oli rientänyt. Al-om-jah – korkein egyptiläinen hierofantti painoi voimakkaasti noviisin mieleen hengen kuolemattomuuden. Crata Repoassa58 – Egyptin papillisissa mysteereissä – seuraava kuvataan neljänä seitsemästä vihkimysasteesta.

Alustavan kokeen jälkeen Thebassa, jossa kokelaan oli läpikäytävä monia kokeita, joita kutsuttiin kahdeksitoista kidutukseksi, häntä vaadittiin, jotta hän selviytyisi voittajana, hallitsemaan himonsa ja olemaan koskaan kadottamatta hetkeksikään ideaa sisäisestä jumalastaan eli seitsemännestä prinsiipistään. Puhdistumattoman sielun vaellusta kuvaavana hänen oli laskeuduttava useita askelmia ja vaellettava pimeässä luolassa monine ovineen, jotka kaikki olivat lukossa. Selvittyään kaikesta hän vastaanotti Pastoforos-asteen, jonka jälkeen hänestä tuli toisessa ja kolmannessa asteessa Neokoris ja Melaneforos. Vietynä valtavan suureen maanalaiseen huoneeseen, jossa oli paljon nähtävänä olevia muumioita, hänet asetettiin lähelle ruumisarkkua, jossa oli Osiriksen runneltu ruumis. Tätä hallia kutsuttiin "kuoleman porteiksi", mistä johtuu Jobin kirjan jae:

Nousivatko eteesi tuonelan portit,
saitko nähdä kuoleman varjon ovet? [Job 38:17]

Näin kysyy "Herra", hierofantti, Al-om-jah, Jobin vihkijä, ja viittaa tähän kolmanteen vihkimysasteeseen. Sillä Jobin kirja on erinomainen vihkimysruno.

Kun vasta-alkaja oli voittanut nämä pelottavat kokeet, hänet saatettiin "henkien halliin" niiden tuomittavaksi. Niiden sääntöjen mukaan, joita hänelle opetettiin, häntä vaadittiin:

Olemaan koskaan haluamatta kostoa; olemaan aina valmis auttamaan veljeä vaarassa, jopa oman henkensä uhalla; hautaamaan kaikki kuolleet ruumiit; kunnioittamaan vanhempiaan ennen kaikkea; pitämään arvossa vanhaa ikää ja suojelemaan itseään heikompia; ja lopuksi pitämään aina mielessään kuoleman hetki ja ylösnousemuksen hetki uudessa ja kuolemattomassa ruumiissa.59

Puhtautta ja siveyttä suosittiin kovasti, ja aviorikoksesta uhattiin kuolemalla. Näin egyptiläisestä kokelaasta tehtiin Kistoforos. Tässä asteessa hänelle ilmoitettiin mysteerinimi IAO.


1. Porphyrius de vita pythagorae.

2. Herodotos Lib. 2. Clemens Alexandr. Stromat. I.

3. Nimittäin palkohedelmät ja kala.

4. Jamblychus de Mysteriis. Pausanias Lib. I kertoo, että sellaisia löytyi eräissä Theben lähellä olevissa maanalaisissa käytävissä.

5. Opastaja.

6. Apuleius de Metam Lib. XI.

7. Cicero de Legibus Lib. 2. Mysteriis ex agresti imanique vita exculti ad humanitatem, et mitigati sumus.

8. Eräässä egyptiläisessä pylväässä on tämä kohtaus kuvattuna.

9. Plutarch in Lacon Apoph verb. Lysander.

10. Vertaa Histoire du Ciel Tom. I p. 44.

11. Euseb, Caesar. Praeparat. Evangel. Clemes Alexand. Admonit ad Gent.

12. Alexander ab Alexandro Lib. V Cap. 10.

13. Euseb. demonstr. Evang. Lib. I.

14. Origenes cont. Cels. p. 341. de Trad. de Bouherau. diction. de Chauffepié Tom. IV. p. 834.

15. Euseb. Praeparat. Evang. I 13 Vlemens Admonit. ad Gent.

16. Jamblichus in vita Pythagor.

17. Plutarch de Iside et Osiride.

18. Jamblichus in vita Pythagorae.

19. Arnobius Lib. 5.

20. Endimion merkitsee jäljitelty luola. Tarkempia tietoja tästä, lukuun ottamatta niitä. mitä tunnettu taru kertoo, ei löydy missään kirjoituksissa.

21. Julius Firmicus Maternus Cap. 2. sanoo, että käärme olisi ollut keinotekoinen ja kullattu.

22. Egyptiläiset omaavat vieläkin erikoisen taidon tehdä käärmeet myrkyttömiksi. Tätä, suurta salaisuutta, he eivät ilmaise kenellekään, joka ei kuulu erääseen erikoiseen lahkoon.

23. Samanlainen kuvaus löytyy dans le grand Cabinet Romain p. 94.

24. Clem. Alex. in Protept. kertoo tästä samaan suuntaan.

25. Kuvia tästä löytyy Hrn. Nordenin teoksesta.

26. Ihmiset, jotka avasivat ruumiit.

27. Pyhät miehet, jotka suorittivat palsamoinnin.

28. Henkiköä, joiden piti haudata kuolleita.

29. Tertullianus de Baptismo Cap. V.

30. Keisari Commodus, jonka kerran tuli toimittaa tätä tehtävää, muutti leikin todellisuudeksi. Aelius Lampridius de Commodo Imperatore.

31. Apuleius Lib. Metam. II. prope finem.

32. Diod. Siculus Lib. I v. Orpheus.

33. Tertullianus de militis Corona.

34. Demiurgi oli veljestön ylin johtaja.

35. Alêtheia totuus. Egyptiläinen arvomerkki. Aelianus var. Histor. Lib. XIV Cap. 34. kertoo siitä: Eum omnium hominum iustissimum et tenacissimum oportebat, qui circa collum imaginem ex Sapphiro Gemma confectam gestabat.

36. Arvattavasti sama juoma kuin Kukeon. Athenaeus Lib. 9.

37. Gorgo, gorgal ja gorgone ovat egyptiläisiä nimityksiä medusalle.

38. Diodorus Siculus Lib. I de Judicis Aegyptiorum.

39. Grand Cabinet Romain p. 26.

40. Diodorus Siculus Lib. I de Aegyptiis legumlatoribus. On muuten kummallista, että jos sana Jehova hepreankielessä kirjoitetaan ilman pisteitä, niin se luetaan Joa.

41. Lit. de Justice.

42. Eräs vanha egyptiläinen pappi.

43. Ammaninen kieli on salainen.

44. Heliodorus Hist. Aethiop. Lib. 3.

45. Lucian de Salatione.

46. Jamblychus de Mysteriis Aegypt.

47. So. Oris Circumcisio, kielen leikkaaminen.

48. Voyage de Lucas en Egypte.

49. Kuolleiden talo.

50. Arvattavasti Oinogeli, joka oli valmistettu viinistä ja hunajasta. Athanaeus Lib. 9.

51. Rufinus Lib. II Cap. 29.

52. Porphyrius de Abstinentia.

53. Pierius Lib. 32. Grand Cabinet Romain p. 66.

54. Plutarch de amore fraterno. Diodorus Siculus in Additionibus.

55. Synesius de Providentia.

56. Historiae Deor. Syntagma prinum Lilio Greg. Autore p. 2.

57. Montafaucon Tom. II. p. 102. fig. I
Ungerus Lib. de Cingulis.

58. Crata Repoa oder Weinweihungen in der alten geheimon Gesellschaft der Egyptischen Priester, Berlin, 1778, s. 17-31.

59. H. Malhandreni, Ritual of Initiations, s. 105; Venetsia, 1657.


Etusivu Ruusuristiläisyys