H. P. Blavatsky

Bramaanien alkuperä

Salainen oppi kertoo että brahmaanien ja maagien alkuperä on sama ja ulottuu aikojen yöhön. He olivat aluksi hierarkia adepteja, ihmisiä, jotka olivat täydellisesti sisällä kaikissa ruumiillisissa ja henkisessä tiedoissa ja okkultisissa tieteissä. Kuuluen eri kansoihin ja pitäen arvossa naimattomuutta he lisäsivät lukumääräänsä jakamalla tietojaan vapaaehtoisille oppilailleen. Mutta kun adeptit tulivat liian lukuisiksi voidakseen kuulua "Airyânâm vaejâ'n", he hajaantuivat joka suunnalle ja me löydämme heidät perustamassa toisia hierarkioita joka suunnalle maapalloa tuon ensimmäisen hierarkian mukaan. Jokainen näistä uusista laajentui niin, että oli lopulta tarpeellista rajoittaa niihin pääsy.

Puoli-adeptit palasivat sitten takaisin maanpäälle, menivät naimisiin ja panivat ensimmäiset perustukset ns. "vasemman käden" tieteelle eli velhoudelle, joka oli vääristelyä Pyhästä Tiedosta. Kolmannella asteella olevat — Totuuden olennot — tulivat joka vuosisadan jälkeen harvinaisemmiksi ja vaikeammin tavattaviksi ja heihin liittymiseen sisältyi myös uusia vaikeuksia. Nyt alamme nähdä yrityksiä Mysteerio-temppelin esiintymisestä. Hierarkia jakautuu kahtia. Harvat valitut, hierofantit: imperium in imperio, säilyttävät selibaatin (aviottomuuden); eksoteeriset papit tekevät avioliitosta lain ajatellen siten saada adepteja jälkeläisistään, mutta epäonnistuvat kokonaan. Näin tulemme brahmaaneihin, maageihin, egyptiläisiin pappeihin, pappisjärjestelmiin ja tietäjiin, jotka velvoittavat avioliittoon ja keksivät uskonnollisia lakeja todistaakseen niillä omaa välttämättömyyttään. On turha toistaa ja muistuttaa lukijalle sitä mitä hänelle historialliset tietonsa ja oma intuitionsa on selittänyt. Nyt meidän päivinämme näemme nuo muinaisen viisauden perijät ja jälkeläiset hajaantuneina ympäri maapalloa eristetyiksi ja tuntemattomiksi veljeskunniksi, joiden tarkoitusperää arvostellaan väärin ja joiden alkuperä on unohdettu. Me näemme pari uskontoa, jotka lienevät näiden pappien ja muinaisten hierofantien opetusten tuloksia. Ne löytyvät niissä surullisissa jätteissä, joita sanotaan Brahmaaneiksi ja Dasturseiksi eli Mobedeiksi. Ja kuitenkin löytyy yhä edelleen olemassa se alkujuuri — alkuperäisten Maagien jälkeläisten, veedalaisten Maghojen ja kreikkalaisten Magojen alkujuuri — vaikka sen olemassaolo jyrkästi kielletäänkin; papit ja muinaiset jumalat ovat olemassa ja heistä viimeinen esiintyi peittelemättä ja pelottomana kristillisenä aikakautena Apollonius Tyanalaisena.

Ruusu-Risti — lokakuu 1928


Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia