H. P. Blavatsky

Ne, joilla on puhdas sydän

Kaikissa maissa ja kaikkina aikoina on ollut ja tulee olemaan sellaisia puhdassydämisiä ihmisiä, jotka hilliten maalliset ajatuksensa ja lihalliset himonsa kohottavat henkiset kykynsä sellaiseen korkeuteen, että heille avautuvat olemassaolon salaisuudet ja luonnon johtavat lait, jotka ovat salatut vihkimättömille. Sokeat ihmiset ovat heitä aina vainonneet, heitä on poltettu ja työnnetty pois "lakia tuntevien joukosta", heitä on kutsuttu nimillä: Maagikko, Viisas, Radsh-joogi tai Pyhä, he ovat eläneet ja elävät vieläkin kaikkialla, tunnettuina tai tuntemattomina. Nämä ihmiset ovat saavuttaneet valon elämässään, ja heitä eivät esteet eivätkä ruumiilliset siteet kahlehdi. Heitä ei sido paikka eikä aika, he ovat eläviä ja toimivia niin ruumiissaan kuin sen ulkopuolellakin. He ovat, ja on yhdentekevää mihin heidän ajatuksensa ja tahtonsa heidät vie. Heitä ei mikään rajoita — ei syntyperä eikä heidän ajallinen kuolevainen verhonsakaan.

Ruusu-Risti — heinäkuu 1928


Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia