PekkaErvast

[Toimittajalta]

Kirjassa "Vapaamuurariuden kadonnut sana" lausun sen — monen mielestä ehkä rohkean — ajatuksen, että H. P. Blavatsky kääntyi teosofisella sanomallaan erikoisesti vapaamuurarien puoleen. Vapaamuurarit uskoivat salaisen tiedon mahdollisuuteen, he uskoivat, että oli olemassa niitä korkeita tuntemattomia, joiden hallussa oli viisauden kätketty avain. Jos he olisivat ottaneet vastaan ja omaksuneet H. P. Blavatskyn sanoman, olisi suuri, voimakas ja vaikutusvaltainen järjestö tullut teosofisen elämänymmärryksen, esoteerisen pyrkimyksen ja okkultisen tutkimuksen itsetietoiseksi puhetorveksi maailmassa, — ja ihmiskunta olisi varmaan säästynyt maailmansodan kauhuista ja sen kauheista seurauksista, kun vapaamuurarit olisivat ymmärtäneet veljeyden H. P. B:n opettamalla teosofisella tavalla.

Tämä ajatukseni ei ole tuulesta temmattu. Se perustuu kahteen tunnettuun tosiseikkaan. Ensimmäinen tosiseikka on, että H. P. Blavatsky itse oli vapaamuurari. Hän oli itämaalaisen looshin jäsen, mutta naisena hän ei voinut pyrkiä jäseneksi länsimailla. Oli kuitenkin muutamia siksi intuitiivisia englantilaisia vapaamuurareita, että Isis Unveiled -kirjan ilmestyttyä nimittivät madame Blavatskyn kunniajäseneksi ja lähettivät hänelle asianomaisen jäsenkirjan. Tämä merkillinen historiallinen dokumentti kuuluu seuraavasti:

"Maailmankaikkeuden Korkeimman Arkkitehdin kunniaksi. Vanha ja alkuperäinen Muurarijärjestö, johdettu Amerikan Korkeimmasta Pyhäköstä Ranskan Suurlooshin Suurneuvoston antamalla vapaakirjalla. Tervehdys kolmion kaikkiin pisteisiin. Kunniaa järjestölle. Rauhaa. Suvaitsevaisuutta. Totuutta. Kaikille mainehikkaille ja valaistuille muurareille kautta maailman yhteyttä, menestystä, ystävyyttä, veljeyttä. Me, kolmasti mainekas Korkein Yleinen Suurmestari, ja me, Korkeimmat Suursuojelijat, Englannin, Walesin ym. Korkeimman Pyhäkön kolmannenkymmenennen ja viimeisen asteen jäsenet, Siriuksen jne. Suurtähden ritarit, Muurariritarien Kolmen Legioonan Suurpäälliköt, olemme sen korkean arvon nojalla, joka meille on annettu, julistaneet ja kuuluttaneet ja näiden läsnä olevien edessä julistamme ja kuuluutamme, että mainehikas ja valaistu veljemme H. P. Blavatsky on Oppilas, Ritari, Täydellinen Korkea Rouva, Ylevä Valittu Skotlantilainen, Jalosukuinen Rouva, Suurvalittu, Punaisen Ristin Ritari, Jumalallinen Rouva, Täydellinen Kunnioitettava Rouva ja Sovitusjärjestön Kruunattu Prinsessa. Annettu omakätisesti ja Englannin ja Walesin Korkeimman Pyhäkön sinetillä merkitty kokouksessamme Lontoon Laaksossa tänä marraskuun 24 p:nä 1877, todellisen valon 000,000,000 vuonna. John Yarker, 33°, Korkein Suurmestari, M. Caspari, 33°, Suurkansleri A.D. Loewenstark, 33°, Suursihteeri."

Toinen tarkoittamani tosiseikka on, että Teosofinen Seura oli alkuaan järjestetty vapaamuuraripohjalle. Mahdollisesti eivät kaikki nykyajan teosofit tunne tätä seikkaa, jonka tähden asian valaisemiseksi ja vahvistukseksi suomennan tähän seuraavan kirjeen, jonka madame Blavatsky heinäkuun 30. p:nä 1878 kirjoitti New Yorkista eräälle hollantilaiselle jäseneksi pyrkijälle, herra P. van der Lindenille:

"Arvoisa herra.

Oheen liitetystä painetusta kiertokirjeestä näette, mitkä Teosofisen Seuran jäsenyyden ehdot ovat. Tahdon kuitenkin lisätä, että sen jälkeen, kun kiertokirje julkaistiin, olemme liittyneet suureen intialaiseen Arya-Somaj -veljeskuntaan ja Neuvoston päätöksestä asianmukaisesti muuttaneet nimemmekin. Vastedes meidän Seuraamme tunnetaan "Intian Arya-Somajin Teosofisena Seurana". Niinpä sen sijasta, että ottaisimme maksuja jäseniksi pyrkijöiltä oman Seuramme hyväksi, olemme äänestäneet ja päättäneet — nyt, kun olemme liittyneet itämaalaiseen yhdistykseen, joka on antautunut oikeaan ja arvokkaaseen työhön, — että viiden dollarin maksu joka kerta lähetetään Bombayhin Arya-Somajin hyväksi.

Tässä seuraa mukana hakukaavakkeet ja sitoumukset teidän ja poikanne allekirjoitettavaksi, jos vielä luettuanne kiertokirjeen tahdotte liittyä meihin. Siinä tapauksessa olette ystävällinen ja lähetätte minulle kahden punnan postivekselin, maksettava Mr. Hurrychund Chintamonille, 6 Meadow Street, Fort, Bombay, Intia. Hän edustaa meidän Seuraamme Arya-Somajin luona ja toimittaa teille ensi postissa kuitin sekä ohjesäännöt.

Se, että olette hollantilaisia syntyperältänne, on meidän silmissämme suositus, sillä kaikki me elävästi kunnioitamme teidän kansallisen luonteenne oivallisia ominaisuuksia, ja uskomme, että te itse voitte tehokkaasti auttaa Seuraamme sen uudistustyössä. Koska on paikallaan, että te liittyessänne meihin tiedätte, mikä Arya-Somaj on, suonette minun antaa teille käsityksen siitä, koska yksimielisesti olemme luvanneet uskollisuutemme sen johtajille.

Tämä Seura (Somaj) on tuon adeptien ja filosofien salaperäisen (salaperäinen tietysti ei-vihityille) veljeskunnan käskystä organisoitu ja sen valvonnan alaisena, jonka veljeskunnan olemassaolosta Intiassa olen antanut viittauksia kirjassani. Sen perustaja ja vastuullinen johtaja on sangen tunnettu Swami (pyhä mies) nimeltä Dayanand Sarasvati — samalla puhtain ja oppinein mies hindulaisten panditien joukosta. Haaraosastoja on perustettu kaikkialla Intiassa ja muuan on vastikään organisoitu Lontoossa. Tarkoitus on uudestaan elävöittää alkuaikainen veedalainen filosofia ja sen avulla opettaa maailmalle niitä melkein kadonneita psykologisia tieteitä, joiden tunteminen suo ihmiselle aineellisen ja matemaattisen varmuuden Henkemme kuolemattomuudesta samalla kun se kehittää hänessä jumalankaltaisia kykyjä. Omaksuessamme arjalaisen filosofian ja koettaessamme käännyttää maailmaa sen suuriin totuuksiin, olemme samalla velvolliset murtamaan jokaisen eksoteerisen, inhimillisen uskonnon — etenkin kristinuskon — taikauskoisia jumalanpalvelusmenoja ja opinkappaleita. Kunnes saatte käsiinne eräitä Arya-Somajin asiakirjoja, voitte saada runsaita tietoja filosofiastamme lukemalla "Isistä", joka kirjoitettiin käskystä.

Kaikki, jotka astuvat Seuraamme, kulkevat erilaisten asteiden ja osastojen kautta (kuten vapaamuurariudessa) alimmasta ylimpään. Yleneminen riippuu persoonallisesta ansiosta ja asialle antautumisesta. Rituaali, muotomenosäädös, lähetetään teille Intiasta, ja myöhemmin tahdomme keskustella kanssanne siitä työstä, jota odotamme teidän voivan tehdä yhteisen asian hyväksi. Jos niin haluatte, voitte itse tulla paikkakunnallanne paikallisen Arya-Somajin Teosofisen Seuran puheenjohtajaksi. Voin kirjoittaa johtajille Intiassa ja hankkia teille looshikirjan. Heidän toivomuksensa on, että niin monta Somajia (Seuraa) kuin mahdollista perustettaisiin eri maissa kristikunnassa, sillä missään muualla ei niin kipeästi kaivata uudistustyötä, joka vapauttaa kansan ahdasmielisyydestä ja taikauskosta, kuin juuri näissä maissa. Aiomme panna pystyyn Yleisen Ihmiskunnan Veljeyden ja — "Korkeimpien Tuntemattomien" avulla — tulemme onnistumaan. Jos, niin kuin ranskalainen sananparsi väittää, "Jumala lauhduttaa tuulta, kun lammas keritään paljaaksi" (A brebis tondue Dieu modére le vent), me, joilla on takanamme kaksi miljoonaa "veljeä" Intiassa, varmasti tulemme onnistumaan.

Odottaen vastaustanne ja tarttuen Seuran nimessä teidän ja poikanne sille ojentamaan käteen olen kunnioittaen

H. P. Blavatsky"

Ruusu-Risti — marraskuu 1925


Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia