HELENA PETROVNA BLAVATSKY

Henkinen uranuurtaja

Helena Petrovna Blavatsky on 19. vuosisadan merkittävimpiä okkultismin tutkijoita, joka teki länsimaille yleisesti tunnetuksi vanhan itämaisen viisauden.

Hän syntyi Ekaterinoslavissa Etelä-Venäjällä v. 1831. Isä oli saksalaista aatelissukua von Hahn av Rotterstern, mutta muuttanut asumaan Venäjälle. Hänen äitinsä oli valtioneuvos Andrey Fadejeffin ja ruhtinatar Dolgorukovan tytär. Viimeksi mainittu suku laski polveutumisensa Venäjän ensimmäisestä hallitsijasta, Rurikista, joten H. P. B. kuului sen aikaisen Venäjän ylhäisaatelistoon.

Hän meni naimisiin 16-vuotiaana kenraali N. Blavatskyn kanssa. Harkitsemattomasti solmittu avioliitto ja suuri ikäero aiheuttivat sen, että hän jätti miehensä ja matkusti ulkomaille. Hän oleskeli useita vuosia Euroopassa, Amerikassa ja kaukaisissa idän maissa.

Pelkkä matkusteleminen ei ollut varsinainen elämäntehtävä. Jo lapsena hän omasi tavallisuudesta poikkeavia sielullisia kykyjä, mm. selvänäön ja selväkuulon. Lisäksi hän oli taiteellisesti hyvin lahjakas ja opiskeli mm. Pariisissa pianon soittoa koti- ja ulkomailla. Vuonna 1851, ollessaan isänsä kanssa Lontoossa, sattui tapaus, joka ratkaisevasti vaikutti hänen vastaiseen elämäänsä. Hän itse kertoo, että katsellessaan intialaisten ruhtinaiden kulkuetta hän näki hämmästyksekseen heidän joukossaan tutun henkilön, jonka hän oli lapsena usein nähnyt selvänäkökyvyllään sekä valveilla että unessa ollessaan. H. P. B:n aikoessa rynnätä hänen luokseen ylhäisen arvokas intialainen antoi hänelle merkin pysyä paikallaan, ja samalla hän sai telepaattisesti käskyn saapua erääseen puistoon seuraavana päivänä. Määrättynä aikana heidän tavatessaan hindu ilmoitti H. P. B:lle, että hänellä olisi mahdollisuus suuren ja tärkeän tehtävän suorittamiseen maailmassa.

Tämä tehtävä olisi muinaisen viisauden opettaminen maailmalle. Jos H. P. B. tämän ehdotuksen hyväksyisi, hänen tulisi opiskella useita vuosia ehdottajan johdolla Intiassa. H. P. B. hyväksyi ehdotuksen. Tämän jälkeen hän opiskelutarkoituksessa matkusteli vielä muutamia vuosia eri puolilla maailmaa, etsi kaikkialla viisaitten ja tietäjien seuraa kartuttaen tietojaan ja kokemuksiaan, jotka hänen tulevaa työtään ajatellen olivat välttämättömiä. Vuosina 1867-1870 hän opiskeli salaista viisautta hindulaisen opettajansa johdolla Tiibetissä.

Vuonna 1873 H. P. B. matkusti Amerikkaan, tuli vähän myöhemmin Yhdysvaltojen kansalaiseksi ja perusti eversti Olcottin sekä eräiden muiden asiasta kiinnostuneiden amerikkalaisten kanssa Teosofisen Seuran v. 1875 New Yorkissa. Hän oli sitten Seuran varsinainen innoittaja kuolemaansa v. 1891 saakka.

Näin alkoi hänen uhrautuva työnsä maailman henkisen pimeyden valaisemiseksi. Vanha perimätieto kertoo, että Ikivanhan viisauden (Salaisen Tiedon) Vartijat, jotka valvovat ihmiskunnan kehitystä, yrittävät aina aika-ajoin antaa tietoa ikuisista totuuksista, ja lähettivät oppilaansa H. P. B:n julistamaan tätä tietoa maailmalle. Tämä tieto ja viisaus, kun se omaksutaan, hävittää taikauskon ja tietämättömyyden, jotka ovat kaiken kärsimyksen syynä. Hän teki työtä antaumuksella ja suurten kykyjensä täydellä voimalla. Tässä työssä hän sai vastustusta sekä kirkon että tiedemiesten taholta, mutta tätä leijonasielua ei pystytty kukistamaan. Häntä on kutsuttu yhdeksännentoista vuosisadan sfinksiksi. Hänen tavattoman terävä kynänsä sepitti kirjoituksia eri maiden lehdistölle, jotka useinkin ottivat niitä halukkaasti vastaan, sillä H. P. B. oli tiedon jättiläinen inhimillisen tiedon kaikilla aloilla, ja hänen kehittynyt selvänäköinen silmänsä tutki helposti kirjastot, julkiset ja salaiset. Kustantajat lupasivat hänelle suuria summia, mm. venäläinen kustantaja Katkof tarjosi 40 000 frangia vuosittain saadakseen yksinoikeuden hänen artikkeleihinsa, kuten H. P. B. kertoo kirjeessään eräälle englantilaiselle sanomalehtimiehelle A. P. Sinnettille. Mutta hän ei etsinyt tämän maailman hyvyyksiä, vaan hylkäsi kaikki tuollaiset tarjoukset. Nasevissa kirjoituksissaan hän paljasti uskonnon ja tieteiden eri haarojen erehdyksiä. Tämä herätti luonnollisesti suurta vastustusta. Tämä havahdutti kehittyneimpiä ihmisiä ajattelemaan. He huomasivat, että kirkko ja tieteet eivät olleet suinkaan erehtymättömiä, vaikka useinkin niin luultiin.

Voimakkaasta vastustuksesta huolimatta hän ei hetkeksikään menettänyt luottamusta suuren aatteen hitaasta mutta varmasta eteenpäin menosta. Hän tiesi, että totuus leviää vastustamattomasti sisäisen, henkisen energiansa voimasta.

Useat kysyvät: onko teosofia uusi uskonto? H. P. B. vastaa: Se ei ole "uskonto" eikä sen filosofia ole "uusi", sillä niin kuin jo on mainittu, se on yhtä vanha kuin koko ihmiskunta. Useat suuret tutkijat ovat lausuneet, ettei koskaan ole ollut yhtään uskonnon perustajaa, ei arjalaista, seemiläistä eikä turanilaista, joka olisi keksinyt jonkun uuden uskonnon tai paljastanut aivan uuden totuuden. Nuo perustajat olivat kaikki sanan saattajia eikä alkuperäisiä opettajia. He olivat uusien muotojen ja tulkintojen alkuunpanijoita, mutta ne totuudet, joihin he perustivat oppinsa, olivat yhtä vanhat kuin ihmiskunta.

Salainen Oppi on kaikkien uskontojen perusolemus. Salainen Oppi oli muinaisessa ja esihistoriallisessa maailmassa kaikkialle levinneenä uskontona.

H. P. B:n ensimmäinen suurteos on Isis Unveiled (Paljastettu Isis). Hänen pääteoksensa on kolmiosainen "Salainen Oppi". Suomeksi on julkaistu kaksi osaa, jotka on loppuunmyyty. "Salainen Oppi" selostaa maailman — ja ihmisen syntyä ja kehitystä vanhan viisauden mukaan. Näiden lisäksi hän on kirjoittanut useita muita teoksia, mm. "Teosofian avain" ja "Hiljaisuuden ääni", jotka ovat suomenkielisinäkin saatavissa. Hänen lehtiartikkeleistaan on jo koottu kuusi paksua osaa "Collected Writings". Tämä on todellakin valtava tutkimustyö yhden ihmisen suorittamaksi.

Seitsemän vuosikymmentä etevät tutkijat ovat ihmetelleet "Salaisen opin" laajaa aineistoa ja syvää tietoa. H. P. B. sanoi, että tässä teoksessa on kaikki se tieto, mikä voidaan antaa tälle vuosituhannelle. Löydämme maailman kirjallisuudesta tiedemiesten ja muiden tutkijoiden kiittäviä ja ihmetteleviä lausuntoja, jotka todistavat edellä sanotun. Viimeiset tiedot Englannista kertovat, että siellä etenkin juuri tiedemiehet ja opiskelijat ostavat "Salaista oppia". Tieteellinen maailma onkin jo hyväksynyt ja "keksinyt" eräitä tämän monumentaalisen teoksen esittämiä tieteellisiä totuuksia, mutta siinä on vielä paljon selvittämätöntä tietoa tulevienkin sukupolvien löydettäväksi.

V. J.

elonpyörä — 1959 n:o 1


Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia