Urusoff (ruhtinas L. Ouroussow) 

Muutamia ajatuksia teosofiasta

Teosofisen Seuran päätehtävänä on perustaa Yleinen Veljeys, so. aikaansaada ihmisten kesken pysyväinen rauha, jota ei mikään voi häiritä. Sen tähden on erittäin tärkeätä osoittaa, mikä se häiritsee rauhaa ihmisten kesken ja mitkä syyt estävät ihmisiä olemasta veljiä.

Teosofian tulisi mielestäni näyttää, mitkä pohjimmaiset syyt saattavat ihmisten kesken vallitsevan rauhan vaaranalaiseksi, sekä suosittaa keinoja niiden voittamiseksi.

Ensimmäinen vaara on viha (suuttumus), joka herää ihmisen sydämessä hänen veljeään vastaan, kun hän taistelee saavuttaakseen maallisia etuja. Jokaisen tulee tukahduttaa viha, joka nousee sydämessä toista ihmistä vastaan, vaikkakin se näyttäisi oikeutetulta. Kukaan ei koskaan saisi pitää toista huonona ihmisenä tai henkipattona.

Toinen on vihamielisyys miesten kesken naisten takia sekä kaikenlainen aistillisuus. Miesten ei tulisi heittäytyä irstauteen eikä pitää naista ainoastaan nautinnon välikappaleena. Jokainen mies liittyköön erottamattomasti yhteen ainoaan naiseen, ja he pitäkööt toisistaan kiinni läpi elämän.

Kolmas on sitoutuminen valalla. Älköön kukaan sitoutuko noudattamaan jonkun ihmisten erikoistahtoa, vaan pelätköön joutua pakotetuksi toimimaan vastoin yhteistä luonnon lakia, joka on sydämiimme kaiverrettu. Olkoon sanamme "niin" tai "ei".

Neljäs on kosto eli mielestämme laillinen rangaistus, kun ihmiset tekevät väärin meitä vastaan, joita vääryyksiä turhaan koetamme väkivallalla estää. Meidän ei koskaan eikä missään tapauksessa pitäisi maksaa paha pahalla eikä asettaa väkivaltaa väkivaltaa vastaan. Kärsi vääryyttä ja kuinka paljon tahansa huonoa kohtelua, sillä voitto pahan yli on mahdollinen ainoastaan lempeydelle, anteeksiannolle ja ehdottomalle kärsivällisyydelle. Pahan voittaminen on järkevän ihmisen ainoa elämän tarkoitus, sillä se todentaa hengen vallan aineen yli.

Viides on kansallinen vihamielisyys ja maan jakaminen erikoisiin valtakuntiin. Älä pidä vieraana äläkä vihollisena ketään toista kansallisuutta olevaa ihmistä; älä koskaan käytä asetta elävää olentoa vastaan, sillä jokainen ihminen on heimolaisesi ja veljesi.

Vakaumukseni on, että rauha ihmisten kesken ehdottomasti saavutettaisiin seuraamalla näitä viittä käskyä; ja että ainoastaan silloin käytännössä toteutuisi veljeys katsomatta rotuun, uskontunnustukseen tai väriin, mikä on Teosofisen Seuran päätehtävä.

Sen tähden uskon, että näitä viittä käskyä pitäisi vakavasti suosittaa parhaimpana elämänohjeena jokaiselle jäsenelle siinä Seurassa, jota tunnetaan Yleisen Veljeyden seurana.

Theosophist — maaliskuu 1885

{Ruusu-Risti — maaliskuu 1926}


Etusivu

Teosofia