ANTROPOSOFINEN SEURA JA TOIMINTA SUOMESSA

Suomen antroposofinen liitto on Yleisen antroposofisen seuran maanseura Suomessa. Yleinen antroposofinen seura perustettiin ns. Joulupäivillä 1923 ja sen keskukseksi tuli Vapaa hengentieteellinen korkeakoulu Goetheanum, jonka keskuspaikka on Dornachissa Sveitsissä.

Suomen antroposofinen liitto on Yleisen antroposofisen seuran maanseura Suomessa. Yleinen antroposofinen seura perustettiin ns. Joulupäivillä 1923 ja sen keskukseksi tuli Vapaa hengentieteellinen korkeakoulu Goetheanum, jonka keskuspaikka on Dornachissa Sveitsissä.

Antroposofisen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla. Se on tarkoitettu erityisesti kaikille niille, jotka haluavat oppia tuntemaan antroposofista hengentiedettä. Seuraan voi kuulua tieteellisestä, taiteellisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Jäsenyys ei edellytä sitoutumista mihinkään oppiin.

Suomen antroposofisen liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Käytännöllistä kehitystyötä tapahtuu tai on alullaan monilla aloilla: lastenhoito ja pedagogiikka, lääketiede, viljely, ympäristönhoito, arkkitehtuuri, aikuiskasvatus.

Lisätietoja antroposofisesta toiminnasta ja koulutusmahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla saa Suomen antroposofisen liiton toimistosta, josta voi myös tilata kolmasti vuodessa ilmestyvän tiedotelehden antroposofisesta toiminnasta Suomessa (maksaa 30 mk vuodessa).

SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki
puh. 09-642515, fax 09-6802591

Antroposofinen seura ja toiminta Suomessa
(Suomen antrosofisen liiton www- sivut)

bar_kr-seur-.gif (3907 bytes)

Etusivu Antroposofia