Rudolf Steiner

Viisaus ja rakkaus

 

Ihmisen sisimpään olemukseen on istutettu rakkauden siemen. Sieltä sen tulee virrata koko kehittyvän maailman sisään. Niin kuin varhemmin muodostunut viisaus ilmenee maan aistillisen ulkopiirin voimissa eli nykyisissä "luonnonvoimissa", samaten tulevaisuudessa rakkaus itse on ilmenevä uusina luonnonvoimina kaikissa ilmiöissä. Tämä on kaiken tulevaisuuteen tähtäävän kehityksen salaisuus: tieto, että kaikki mitä ihminen kehitystä oikein ymmärtäen saa aikaan, on samalla kylvö, jonka täytyy kypsyä rakkaudeksi. Ja yhtä paljon kuin syntyy rakkauden voimaa, yhtä paljon aikaansaadaan luomiskykyistä tulevaisuuden varalle. Mitä rakkaudesta tulee, siinä piilevät ne väkevät voimat, jotka johtavat kaiken lopulliseen henkevöitymiseen. Ja samassa määrin kuin henkistä tietoa virtaa ihmiskunnan ja maapallon kehitykseen, on myös oleva tarjolla elinvoimaisia ituja tulevaisuutta varten. Henkinen tieto muuttuu oman olemuksensa nojalla rakkaudeksi... "Ulkokohtaisen maailman viisaus» muuttuu ihmisessä... sisäiseksi viisaudeksi. Ja kun se siinä on muuttunut sisäiseksi luonnoksi, tulee siitä rakkauden itu. Viisaus on rakkauden edellytys ja ehto; rakkaus on minuudessa uudestisyntyneen viisauden tulos.

Kirjasta "Die Geheimwissenschaft im Umriss", 1910

{Ruusu-Risti — joulukuu 1925}


 

Etusivu Rudolf Steiner

Antroposofia