Pekka Ervast

Buddhi

[Ihmisen] kuudes prinsiippi on buddhi. Sanakirjojen mukaan tämä sana merkitsee älyä eli intelligenssiä. Se merkitsee muutakin – onhan meissä manas varsinaisesti ajattelun prinsiippi – nimittäin heräämistä todelliseen ajatteluun, älyä, joka ei poikkea totuudesta, intuitiota, totuuden välitöntä näkemistä, viisautta. Vielä tarkemmin määriteltynä se on rakkautta, ihmis- ja veljesrakkautta, sillä totuuden ensimmäinen näkemys on sitä, että näemme, kuinka kaikki on yhtä. Buddhi on kristusprinsiippi – H. P. Blavatskyn mukaan Kristus käsittää atmaa-buddhi-manaksen kolminaisuuden. Buddhi ei voi ihmisessä herätä rakkauden, viisauden, järjen merkityksessä, ellei meissä ole herännyt totuutta etsivä manas, ellei tämä ole niin pitkällä, että se on saanut totuuden pyhän hengen. Meidän on täytynyt olla totuudenetsijöitä, meidän on täytynyt puhdistaa järkeämme, ennen kuin Kristus voi meissä syntyä. Kun se on täydellisesti kehittynyt, silloin voimme rakastaa jokaista elävää olentoa, kaikkea luonnossa, sillä luonnossa ei ole mitään kuollutta.

Tämä ei kuitenkaan ole silmänräpäyksellinen taikatapahtuma. Kristus ensin syntyy, kasvaa sitten täyteen mittaansa. Pienetkin välähdykset Kristuksen toiminnasta meissä ovat jo varmoja lupauksia siitä, että Kristus on kerran elähdyttävä meidät kokonaan. Kristuksen syntyminen ja kasvaminen on pitkällinen prosessi.

Kun puhumme rakkaudesta, emme suinkaan halveksi sitä, mitä tavallisesti sanotaan rakkaudeksi. Siihenhän sisältyy suuria ajatuksia, palvelemis- ja uhrautumishalua, sikäli kuin siinä on näitä , siinä on buddhia. Älkäämme unohtako, että noissa tunteissa on myös astraaliruumis voimakkaana mukana, älkäämme unohtako, että persoonallisessa rakkaudessa on mukana eetteriruumiin magneettinen voima, eettereistä järjestyksessä toinen, niin että rakkaus täyttää koko astraali- ja eetteriruumiin. Kun katselemme kristusrakkautta, huomaamme, että kuudes prinsiippi on siinä mukana. Tämä ei merkitse, että se ilmenee voimakkaana astraaliruumiin välityksellä. Kun se herää, merkitsee se sitä, että meillä on suuri halu tehdä hyvää, palvella, unohtaa itsemme, kieltäytyä. Se tuo vaalean ja tumman violetit ja vaalean ruusunpunaiset värit meidän auraamme. Entä kuinka se vaikuttaa meidän eetteriruumiiseemme? Se elvyttää siinä eettereistä kolmatta, valoeetteriä. Se tekee eetteriruumiin eläväksi ja valoisaksi. Mahdollisesti voimme itse nähdä, tai muut näkevät, kuinka eetteriruumis alkaa loistaa valoa. Voimme vertauskuvallisesti sanoa, että se valo pyrkii antamaan itsensä muille, tekemään hyvää muille, saattamaan muita onnellisiksi.

Buddhi ihmisessä heränneenä tekee hänestä elävän ihmisen. Se ilmenee enemmän teoissa kuin sanoissa. Persoonallinen rakkaus pukeutuu luonteensa nojalla helposti sanoihin – niinpä Don Juan -luonteet rakastavatkin ensi sijassa sanoin. Kristusrakkaus on mykkä, mitä sanoihin tulee. Se ilmenee aina mieluimmin teoissa. Niin paljon kuin persoonallisessa rakkaudessa on toisen hyväksi toimimishalua, niin paljon siinä on Kristuksen rakkautta.

Puheesta vuosijuhlassa 1933

Ruusu-Risti — heinäkuu 1933


Etusivu Pekka Ervast