Ajatuksen voima

Tietäjä-lehteen oli lähetetty pyyntö, että lehdessä annettaisiin mietiskelyohjeita ja monet kaipaisivat oikeata ajattelutaitoa. Seuraavassa lehden toimittajan (Pekka Ervastin) vastaus.

On aivan totta, että harvat ihmiset todella osaavat ajatella, mutta totta on myös, että ne, jotka osaavat, eivät umpimähkään opeta taitoaan toisille. Ja miksi ei? Syy on yksinkertainen. Ajatuksen voima on suurin voima maailmassa, se on terävin työase, jonka ihmisen käteen voi antaa, ja sitä voi käyttää sekä hyvään että huonoon tarkoitukseen. Sen tähden on luonnollista, että tietäjät eivät julkisesti opeta näitä salaisuuksia ja että he sanovat pyrkijälle: "Puhdista ensin mielesi ja sielusi ja ruumiisi, että meillä on takeita siitä, ettet tule käyttämään ajatuksen salaista voimaa väärin. Sitten vasta kun osaat sanoa meille: katsokaa, minun elämäni on puhdas, minun sydämeni on epäitsekäs, minun järkeni janoaa totuutta – silloin vasta kallistamme korvamme sinun pyynnöllesi."

Kuitenkin he antavat meille joitakin alkeellisia viittauksia julkisesti. Niinpä he neuvovat, että ennen kuin voi ryhtyä varsinaiseen mietiskelyyn, täytyy harjoittaa itseään ajatuksen hillitsemisessä. Ajatus on oleva ase meidän kädessämme, ase, jota osaamme vakaasti käyttää. Mitä sanoisimme miehestä, jonka käsi esimerkiksi ei tottelisi hänen tahtoaan, vaan alituisesti liikkuisi sinne tänne saamatta aikaan mitään hyödyllistä työtä? Useimpien ihmisten ajatus on juuri tuollaisen käden kaltainen. Henkisesti katsoen he eivät saa mitään aikaan. Siten ensimmäinen askel itsekasvatuksen tiellä on oppia hillitsemään ajatuskykyään. Kun se on saavutettu, ihminen voi ryhtyä mietiskelemään.

Jos taas kysytään, millä tavalla voi oppia hillitsemään ajatuksiaan, kuuluu vastaus: väsymättömän ja säännöllisen harjoituksen avulla. Täytyy silloin tällöin, päivän kuluessa tarkastella omia aivojaan ja niiden ajatuksia. Täytyy harjoittaa valppautta ja itsetietoisuutta, että tietää, miksi tekee tämän, miksi tuon. Täytyy kasvattaa itsearvostelua, niin ettei anna minkälaisten ajatusten tahansa viihtyä aivoissa. "Sitä ja sitä asiaa minä tahdon ajatella."

Varsinainen meditaatio ja kontemplaatio on itsenäisiä ihmisiä varten. Siihen sisältyy, että ihminen itse omin neuvoin tahtoo päästä tietoon ja taitoon. Sen tähden on välttämätön ehto, että ihminen uskoo ja luottaa Kristukseen mystisesti puhuen, siis Jumalan läsnäoloon ihmisen hengessä. Muutoin hän voi joutua "väärien profeettojen" kynsiin.

Tietäjä – kesä-heinäkuu 1909

Kieliasua on uudistettu sisältöön puuttumatta.


Etusivu Pekka Ervast