Christopher Bamford

Rudolf Steinerin harjoituksia esoteerisen koulun jäsenille

Teoksessa Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904–1914 (GA 264) kerrotaan, kuinka Steiner työskenteli esoteerisessa koulussa. Siihen on taltioitu myös ne perusopetukset, joita hän tuossa koulussa antoi. Tiedämme, että miltei saksalaisen ryhmän perustamisesta lähtien Steineriltä pyydettiin neuvoja esoteriaan liittyvissä kysymyksissä. Annie Besant kuitenkin antoi hänelle esoteerisen koulun "suuren portinvartijan" arvonimen (eli "virallisen" opetusluvan) vasta, kun Steiner vieraili tämän kotona Lontoossa toukokuussa 1904. Lisäksi on selvää, että Rudolf Steiner ymmärsi alusta lähtien (kuten hän kirjoittaa kirjeessä Marie von Siversille huhtikuussa 1903), että "ilman todellisten teosofien joukkoa, joka pyrkii parantamaan nykyajan karmaa ahkeralla meditaatiolla, teosofiset opetukset kaikuvat puolikuuroille korville."

Koulun säännöissä, kuten Rudolf Steiner ne esitti, mainittiin useita harjoituksia. Ne kuuluivat jotakuinkin seuraavasti:

1. Nouse joka aamu tiettyyn aikaan ja istu mieluiten ennen aamiaisen nauttimista puolen tunnin ajan meditoiden.

Toimi esimerkiksi näin: Pyri saavuttamaan ensiksi sisäinen hallinta, hiljaisuus ja rauha. Sen jälkeen voit tavoitella tunnetta maailmankaikkeuden jumaluudelle omistautumisesta. Tähän tunteeseen liittyy ymmärrys siitä, että yksilö on yhtynyt tuohon jumaluuteen. Tähän tavoitteeseen tähdätään seuraavalla:

Säteilevämpi kuin aurinko,

Puhtaampi kuin lumi,

Hienompi kuin eetteri

On Itse,

Henki sydämessäni.

Tämä Itse olen minä.

Minä olen tämä Itse.

Sen jälkeen keskitytään yhteen lauseeseen, kuten "Silmät eivät voi nähdä ennen kuin ne ovat kadottaneet kyyneltymiskykynsä". Lopuksi virittäydytään kunnioitukseen jumalallista kohtaan.

2. Ennen kuin illalla käydään vuoteeseen, tulee ensin meditoida ainakin varttitunti Rudolf Steinerin määräämää lausetta ja sen jälkeen kerrata mielessään päivän tapahtumat viimeisestä ensimmäiseen.

3. Syvenny suositeltuun kirjaan päivittäin ainakin puoli tuntia.

4. Tee yhteenveto aina kahden viikon välein tekemistäsi harjoituksista, ja jos olet jättänyt joitakin harjoituksia väliin, perustele, miksi olet näin tehnyt.

5. Pidä päivittäin kirjaa harjoituksista, jotka olet tehnyt.

6. Pidättäydy alkoholin käytöstä.

7. Vältä lihan syömistä (tämä ohje ei ollut pakollinen, joskin kasvisruokavalion noudattamista suositeltiin).

Koulun sisällä oli erilaisia asteita eli luokkia: kuunteluoppilaiden valmistava luokka, ensimmäinen luokka ja sen jälkeen toinen luokka ja niin edelleen. Kaikkien luokkien jäsenet luultavasti osallistuivat niille esoteerisille oppitunneille, joita tässä kuvaillaan. Toisen luokan tiedot löytyvät teoksesta "Freemasonry" and Ritual Work: Misraim Service (CW 265). Tietääksemme Rudolf Steiner ei koskaan perustanut enempää luokkia. Sen lisäksi Teosofisen Seuran brittiläisessä koulussa ja jossain määrin myös saksalaisessa koulussa (päätellen siitä, että Steiner viittaa näihin) oli neljä polkua tai oppisuuntaa, jotka juontuivat koulun alkuperäisestä perustasta: niin kutsuttu yleinen oppi, kristillis-gnostinen eli hartautta painottava oppi, pythagoralainen eli älyn ja taiteen oppi ja karman eli tekojen oppi.

Ohjeita oli kolmenlaisia. 1. Oli sääntöjä ja harjoituksia, joita kaikkien oppilaiden tuli noudattaa. 2. Oli yksilöllisiä harjoituksia, joita Rudolf Steiner määräsi henkilökohtaisesti. 3. Oli esoteerisia oppitunteja, joiden tarkoitus oli käsitellä polun yksityiskohtia ja samalla ohjata oppilaita Viisauden ja Aistien ja Tunteiden Välisen Tasapainon Mestarien eli Mahatmojen, koulun todellisten johtajien luokse. Meidän täytyy nyt muistaa, että Mestarit olivat Rudolf Steinerille koettua todellisuutta kauan ennen kuin hän pääsi yhteyteen Teosofisen Seuran kanssa. Noin vuonna 1880 Wienissä asuessaan hän tapasi ja ystävystyi "vanhan yrtinpoimijan" eli Felix Kogutzkin kanssa. Hän toimi välittäjänä, joka valmisteli Steineriä kohtaamaan Mestarin eli Mahatman, joka oli mitä todennäköisimmin Christian Rosenkreutz.

Ote teoksesta

"Esoteric Lessons 1904–1909 From the Esoteric School, vol. 1" (CW 266/1) / "Aus den Inhalten der esoterischen Stunden Band I: 1904 - 1909" (GA 266/1)

Suom. Heini Lindfors


Etusivu

Rudolf Steiner

Teosofia